Redaktor Przemysław Talkowski, autor programu ,,Państwo w państwie”- gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

„Państwo w Państwie” to program, który ujawnia przypadki nadużywania prawa, korupcji i nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca. Scenariusz każdego z odcinków osnuty jest wokół szczególnie jaskrawego przypadku samowoli urzędniczej, bezwładu w pracy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Często skutkuje to bankructwem przedsiębiorstwa, ruiną przedsiębiorcy i utratą pracy przez pracowników.
Dwie godziny, niezwykle interesującego spotkania, wypełniły ciekawe przykłady dotyczące problemów trapiących polskich przedsiębiorców, wymiar sprawiedliwości oraz opisujących niekompetencję urzędniczą. W czasie dyskusji, członkowie Klubu podawali liczne przykłady, które mogłyby stanowić kanwę programów.
Dziękując red. Talkowskiemu za prawdę o absurdach życia gospodarczego i częstym łamaniu prawa wobec przedsiębiorców, Europejski Klub Biznesu Polska >wyraża najwyższe uznanie, że wreszcie zaczęto mówić o tej problematyce – fachowo i uczciwie.