Ambasador Węgier dr Orsolya Zsuzsanna Kovács – gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

W dniu 06 marca 2018 r. na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska była dr Orsolya Zsuzsanna Kovács,  Ambasador Węgier, której towarzyszył  Otto Sipos, Radca Handlowy Ambasady.

Spotkanie członków oraz sympatyków Klubu, które odbyło się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4 w Warszawie, poświęcone zostało omówieniu współpracy gospodarczej Polski i Węgier oraz  problemów utrudniających i elementów ułatwiających tę współprace, a także perspektyw jej rozwoju.

Witając Gościa, Prezes Stowarzyszenia Janusz Cieślak podkreślił, że dr Orsolya Zsuzsanna Kovács jest znawcą naszego kraju i biegle włada językiem polskim. Zaznaczył także, że obecna wizyta jest kontynuacją bardzo dobrych relacji Stowarzyszenia  z Ambasadą Węgier, które zostały zapoczątkowane zaraz po utworzeniu Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Na początku swojego wystąpienia Ambasador Węgier przedstawiła informację na temat gospodarki swojego kraju, podkreślając systematyczny od 2011 r. spadek bezrobocia, które obecnie wynosi 4%, brak długu wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dysponowanie wystarczającymi oszczędnościami własnymi poprzez prowadzenie zdyscyplinowanej polityki budżetowej oraz duże zaufanie ze strony inwestorów. Model węgierskiej gospodarki opiera się na 4 filarach :

  • konkurencyjność
  • demografia
  • polityka prorodzinna
  • gospodarka oparta na pełnym zaufaniu

Następnie dr Orsolya Zsuzsanna Kovács poruszyła najbardziej istotne kwestie mające wpływ na zacieśnienie  relacji gospodarczych między Polską i Węgrami. Ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi współpracy jest zwiększenie częstotliwości połączeń lotniczych Warszawa – Budapeszt wykonywanych przez PLL LOT. Polskie Linie Lotnicze Lot przejmą także pasażerów węgierskich na trasie do Chicago i Nowego Jorku.  Zamiarem rządów Polski i Węgier jest znaczne zbliżenie obu krajów poprzez budowę autostrady łączącej Warszawę i Budapeszt oraz szybkiej kolei, co pozwoli znacząco skrócić czas podróży (obecnie jedziemy z Warszawy do Budapesztu – 12 godz.).  Współpraca gospodarcza i handlowa rozwija się dynamicznie z roku na rok: w latach 2006-2016 polsko-węgierska wymiana handlowa uległa prawie dwukrotnemu zwiększeniu, a w 2016 r. Polska  była 6 największym partnerem handlowym Węgier. Stan węgierskich inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2015 r. osiągną wartość 790,3 milionów euro, natomiast stan Polskich inwestycji na Węgrzech w tym samym okresie wyniósł 475,8 milionów euro.

Zgodnie z utrwaloną już tradycją naszego Klubu,  w dalszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz wzięcia udziału w dyskusji i otwartej rozmowie z dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, a także Radcą Handlowym Otto Siposem.

Spotkanie zakończyło się wspaniałym koktajlem w trakcie którego, każdy indywidualnie mógł porozmawiać z Gośćmi oraz wymienić poglądy z innymi uczestnikami spotkania.

This slideshow requires JavaScript.