Polak Węgier – dwa bratanki!

Spotkanie z Ambasadorem Węgier

Spotkanie Ambasadorem Węgier, fot. Stanisław GodulaJeszcze raz to stare porzekadło potwierdziło się podczas spotkania członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska z goszczącym w Hotelu-Restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence” na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka Ambasadorem Węgier Dr. Ivanem Gyurcsik. W spotkaniu udział wzięła także Radca Handlowy Ambasady Dr Anna Wiśniewski. Zainteresowanie spotkaniem z gośćmi węgierskimi było tak duże, że przekroczyło oczekiwania organizatorów. Dyskusja zainicjowana po wystąpieniu Ambasadora i gospodarczej prezentacji Radcy Handlowego była przyjacielska,Andrzej Strejlau - Członek Zarządu Stowarzyszenia fot. Stanisław Godula żywiołowa, gorąca i dotyczyła wszystkich aspektów współpracy polsko – węgierskiej z tematyką Unii Europejskiej włącznie. Zgodność poglądów prezentowanych przez uczestników spotkania i gości węgierskich była jeszcze jednym potwierdzeniem cytowanego na wstępie porzekadła. Ze względu na wspólne tradycje i przeszłość historyczną, liczne podobieństwa przemian społecznych, zgodność interesów i celów politycznych Polska jest jednym z najważniejszych partnerów Węgier w regionie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ostatnim roku Węgry odwiedziło ponad 1 milion Polaków zauroczonych pięknem kraju, termalnymi wodami, wybornymi winami i doskonałą kuchnią.Anna Kosik - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej fot. Stanisław Godula Charakterystyczną cechą gospodarki węgierskiej jest blisko 80% udział eksportu w PKB, co jest mobilizującym przykładem dla naszej gospodarki. Wynika to miedzy innymi z tego, że Węgrzy przywiązują bardzo dużą wagę do stwarzania warunków ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej małym i średnim przedsiębiorstwom. Obecni zgodnie potwierdzili wolę kontynuacji podobnych spotkań w przyszłości.