Spotkanie Prezesa EKB Polska z Ambasadorem Indii.

W dniu 27 lutego br. Prezes Janusz Cieslak spotkał się z Jego Ekscelencją Ajay Bisaria nowym Ambasadorem Republiki Indii w Polsce.  Celem spotkania było nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy Europejskim Klubem Biznesu Polska a Ambasadą Indii w Warszawie. W trakcie rozmowy obydwie strony potwierdziły zainteresowanie nawiązaniem bliższej współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w Europejskim Klubie Biznesu Polska  z firmami hinduskimi. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie spotkanie Ambasadora Ajay Bisaria z przedsiębiorcami zrzeszonymi w naszym Stowarzyszeniu. Zaproszenie złożone przez Prezesa Janusz Cieślaka zostało przyjęte z zadowoleniem

Spotkanie zAmbasadorem Indii3