Prezes Janusz Cieślak reprezentował Europejski Klub Biznesu Polska na Konferencji „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”.

W dniach 22-23 października 2014 r. odbyła się w Warszawie cykliczna konferencja naukowa Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”, w której udział łącznie wzięło ponad 140 osób z ponad 60 ośrodków naukowych oraz eksperckich, środowiska biznesu, przedstawiciele rządu i parlamentu.  IMG_7897 Jest to jedyna w Polsce konferencja, podczas której poruszane są najbardziej aktualne problemy szeroko definiowanego bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i sfery globalnej w ramach interdyscyplinarnego powiązania ekonomii, prawa oraz zarządzania. Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska był jednym z uczestników panelu „Obrót gospodarczy w Polsce – szanse i zagrożenia”.
Podczas tegorocznego spotkania szczególny nacisk został położony na określenie ram prawno-organizacyjnych bezpiecznego funkcjonowania gospodarki z ekonomicznego punktu widzenia oraz wskazanie szans i zagrożeń dla obrotu gospodarczego, poprzez wymiar systemu podatkowego. Całej konferencji towarzyszyła niezwykle żywa i merytoryczna dyskusja, która pozwoliła zobrazować różne stanowiska, zmuszając do refleksji i większej współpracy wszystkie strony obrotu gospodarczego – zwłaszcza przedsiębiorców, wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, organy podatkowe oraz ekspertów.

Prezes Janusz Cieślak został już zaproszony na kolejną konferencję, która odbędzie się w październiku 2015 r.

IMG_7962