Prezes EKB Polska uczestnikiem konferencji naukowej.

W dniach 19-20 października 2016 r. odbyła się w Warszawie cykliczna (IV) Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”, zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk.  Obrady plenarne podczas Konferencji naukowej odbywały się pod patronatem Ministerstwa Finansów. _dsc0060

Jest to jedyna w Polsce konferencja, w której poruszane są najbardziej aktualne problemy szeroko definiowanego bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i sfery globalnej w ramach interdyscyplinarnego powiązania ekonomii, prawa oraz zarządzania.

Podczas tegorocznego spotkania szczególny nacisk został położony na określenie znaczenia odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego z perspektywy przedsiębiorstwa i państwa. _dsc0107Znaczenie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej i identyfikację czynników wpływu na stabilność oraz współczesne zagrożenia. Wreszcie kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa wśród krajów członkowskich oraz w ujęciu globalnym.

W tegorocznej konferencji naukowej łącznie udział wzięło ok. 240 osób z 45 ośrodków naukowych oraz eksperckich, 35 przedstawicieli Izb Celnych, Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych, Urzędów Skarbowych i Urzędów Celnych, około 30 znaczących gospodarczo organizacji komercyjnych,  jak również delegaci środowiska biznesu, rządu oraz parlamentu.

W panelu zatytułowanym „Odpowiedzialny rozwój gospodarczy – perspektywa przedsiębiorstwa” udział wziął Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska, który przedstawił wybrane problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym kraju oraz działania podejmowane przez Stowarzyszenie na rzecz ich rozwiązywania.  W panelu tym udział wzięli także: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak; prof. dr hab. Marek Belka, ekonomista, były Premier, Minister Finansów, Prezes NBP; Marian Banaś, Wiceminister Finansów, Szef Służby Celnej; Ada Ławicki, Prezes Zarządu White Hill; dr hab. UW Marta Postuła, profesor UW.

_dsc0401

Komitet Naukowy konferencji, jak co roku, postanowił uhonorować najlepszy artykuł naukowy konferencji (Best Paper Award). Nagroda została przyznana Pani mgr Małgorzacie Twarowskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, za opracowanie pt. „Wpływ fiskalizmu na rozwój sektora transportu lotniczego”.