PAMIĘTAMY I DZIĘKUJEMY – doroczna uroczystość przed warszawskim pomnikiem Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora.

Przed warszawskim pomnikiem dwóch wielkich „Sprawiedliwych”: Henryka Sławika i Józsefa Antalla w Dolince Szwajcarskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca braterską postawę Węgrów wobec Polaków podczas II wojny światowej. Z inicjatywy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło oraz Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie już po raz szósty od odsłonięcia tego pomnika w 2016 roku warszawiacy powiedzieli Bratankom: PAMIĘTAMY i DZIĘKUJEMY ! Uroczystość z ceremoniałem wojskowym odbyła się 18 września czyli dokładnie w dniu, w którym przed 84 laty premier Pál Teleki podjął odważną decyzję o otwarciu węgierskiej granicy przed 120-140 tysiącami polskich uchodźców wojennych – wojskowymi, cywilami, w tym kilkunastoma tysiącami uczniów. Nasi rodacy nie tylko zostali przyjęci, ale stworzono im warunki do pracy i nauki, do godnego przetrwania wojny, a także umożliwiono przerzucenie w sposób konspiracyjny ok. 35 tys. naszych żołnierzy z Węgier do Francji do powstającej tam nowej armii polskiej pod dowództwem gen. Władysława Sikorskiego.

O serdeczności i różnorodnej pomocy i opiece władz i społeczeństwa węgierskiego nad Polakami w swych wystąpieniach mówili szef UDSKIOR minister Jan Józef Kasprzyk i pani ambasador Węgier Orsólya Kovács. Trzeci z mówców b. ambasador RP w Budapeszcie Grzegorz Łubczyk, inicjator tych upamiętniających uroczystości, gros uwagi poświęcił dokonaniom pomnikowym postaciom, w tym uratowanie w latach 1940-1944 – według Yad Vashem – ok. pięciu tysięcy polskich Żydów-uchodźców. Na zaproszenie organizatorów udział w uroczystości wziął Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Poiska.  

Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska przy pomniku Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora
Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska przy pomniku Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora

Podczas części oficjalnej minister Jan Józef Kasprzyk w uznaniu zasług w krzewieniu postaw patriotycznych poprzez m.in. książki i filmy o fenomenie wojennego uchodźstwa polskiego na Węgrzech oraz inicjatywę budowy pomników H. Sławika i J. Antalla w Warszawie i Budapeszcie odznaczył Grzegorza Łubczyka, także laureata EKB Polska, medalem PRO BONO POLONIAE.

Minister J.J. Kasprzyk odznaczył Grzegorza Łubczyka medalem PRO BONO POLONIAE.
Minister Jan Józef Kasprzyk odznaczył Grzegorza Łubczyka medalem PRO BONO POLONIAE.