Grupa Kapitałowa OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii.

©Tadeusz Urbaniak

Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. OT Logistics S.A. jest również największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji.

W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzi ponad 20 spółek operujących na rynku przewozu towarów,

spedycji morskiej, kolejowej, drogowej, lotniczej przeładunków w portach morskich i terminalach śródlądowych, jak i transportu żeglugą śródlądową.

Naszą siłę stanowią przede wszystkim: kompleksowa oferta, kilkudziesięcioletnie doświadczenie i specjalizacja poszczególnych spółek Grupy.

Od 2013 roku jesteśmy spółką publiczną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Naszymi głównymi udziałowcami są fundusze emerytalne (Met Life, Allianz) oraz polski I Fundusz Mistral S.A.

OT Logistics S.A. | ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska | tel. +48 91 42 57 300 |

e-mail:info@otlogistics.pl

www.otlogistics.pl