Za sprawą członka EKB Polska Grupy Kapitałowej OT Logistics rzeczny transport węgla wraca na Odrę.