Narodowe Święto Niepodległości.

W dniu 11 listopada 2022 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się uroczystość historyczno – artystyczna z okazji 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Muzeum Niepodległości podczas odśpiewania hymnu Polski.
Muzeum Niepodległości podczas odśpiewania hymnu Polski.

Organizatorami wydarzenia była Fundacja Polonia Union we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie, w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszeniem Związek Przedsiębiorców Chińskich w Polsce, Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART oraz patronami medialnymi.

Edgar Czesław Skarżyński, Prezes Zarządu Fundacji POLONIA UNION .
Edgar Czesław Skarżyński, Prezes Zarządu Fundacji POLONIA UNION .

Program uroczystości obejmował wprowadzenie historyczne nawiązujące do rocznicy odzyskania niepodległości oraz odbudowy państwowości Rzeczypospolitej Polskiej, a także koncert muzyki klasycznej podczas którego zostały zaprezentowane utwory stanowiące spuściznę artystyczną tamtej epoki. Celem realizacji wydarzenia było poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach odzyskania i odbudowy państwowości, co wzmacnia poczucie wspólnoty wszystkich Polaków w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję.

Na zaproszenie Edgara Czesława Skarżyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji POLONIA UNION, organizacji pożytku publicznego, udział w uroczystości wziął Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Od lewej: Edgar Czesław Skarżyński, Prezes Zarządu Fundacji POLONIA UNION, Aneta Skarżyński, mezzosopran,i Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.
Od lewej: Edgar Czesław Skarżyński, Prezes Zarządu Fundacji POLONIA UNION, Aneta Skarżyński, mezzosopran,i Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Inspiracją przeprowadzenia uroczystości są wartości szczególnie ważne dla Polaków: niepodległość, dążenie do wolności, solidarność, praworządność, poszanowanie godności stanowiącej źródło praw człowieka i obywatela. Narodowe Święto Niepodległości dla Narodu Polskiego to jedno z najważniejszych świąt państwowych, bliskie sercom wszystkich Polaków. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Polska powróciła do grona państw Świata.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń spowodowanych zaborami oraz I wojną światową, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej.