Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

W dniu 15 kwietnia 2014 roku gościem naszego Stowarzyszenia była pani Katarzyna Kacperczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tematem spotkania, które tradycyjnie odbyło się w gościnnych progach hotelu – restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence”, była problematyka wspierania polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne.

Spotkanie z Minister K.Kacperczyk

W powitalnym wystąpieniu Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska pan Janusz Cieślak przedstawił zebranym gościa, przypominając najważniejsze dokonania zawodowe. Pani Minister, która odpowiada w MSZ między innymi za sprawy dyplomacji ekonomicznej, przedstawiła interesującą i obszerną informację na temat promocji gospodarczej i wsparcia przedsiębiorców na rynkach zagranicznych w latach 2013 – 2014. Wystąpienie obejmowało omówienie działań i programów promocyjnych, ich finansowanie oraz strategię wyboru rynków perspektywicznych. Gość podkreślił, że działania na rzecz promocji gospodarczej realizowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Ministerstwem Gospodarki. Wsparcia udzielają także inne instytucje rządowe m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Finansów. Partnerami są podmioty zajmujące się szeroko rozumianymi sprawami gospodarczymi.

Po zakończonym brawami bardzo interesującym i merytorycznym wystąpieniu Pani Minister rozpoczęła się dyskusja, obejmująca różne aspekty przedstawionej problematyki.  Nasz gość zaproponował włączenie się Europejskiego Klubu Biznesu Polska w realizację przyjętych przez MSZ działań na rzecz promocji gospodarczej i wsparcia przedsiębiorców na rynkach zagranicznych,  co zostało przyjęte przez zebranych z dużym zadowoleniem. Pani Minister przyjęła także zaproszenie do udziału w kolejnym spotkaniu, planowanym pod koniec bieżącego roku.

This slideshow requires JavaScript.