IX Kongres „Polska Wielki Projekt” 7 – 9 czerwca 2019 r.

W dniach 7 – 9 czerwca 2019 r.  w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbył się doroczny kongres „Polska Wielki Projekt”.  Kongres to wydarzenie obywatelskie, które jest spotkaniem środowisk eksperckich i opiniotwórczych. Odbywa się od 2011 roku, gromadząc za każdym razem wybitne grono myślicieli, ważnych uczestników życia publicznego oraz liczne grono uczestniczących w debatach słuchaczy. Celem kongresu jest dyskusja nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską i Europą. Tegoroczny Kongres odbywał się pod hasłem „PERSPEKTYWA”. Istotę tematyki w swoim wystąpieniu wyjaśnił Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów stwierdzając, że „…mówimy dziś głośno: w Polsce i w Europie potrzeba nowej perspektywy. Dzięki niej przekroczymy wszystkie pułapki późnej nowoczesności – kryzys porządku liberalnego, zachwianie europejskiej tożsamości, wyzwania gospodarcze i polityczne”.

Premier Mateusz Morawiecki przemawia podczas IX Kongresu Polska Wielki Projekt

Podobnie, jak w ubiegłym roku, uczestnikiem tegorocznej edycji był Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska,który w szczególności zainteresowany był panelami dotyczącymi spraw gospodarczych oraz roli i pozycji Polski w Unii Europejskiej.