II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” pod Honorowym Patronatem EKB Polska.

W dniu 25 maja 2022 r. odbyła się w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ” Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami”, pod Honorowym Patronatem Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Udział w wydarzeniu wziął Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska oraz prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska,  Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Przewodnicząca Kapituły Nagród EKB Polska.

Podczas konferencji  zostały przeprowadzone m. in. następujące panele:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie rewolucji technologicznej.
  • Społeczeństwo cyfrowe a ekonomika przedsiębiorstw.
  • Rozwój cyfrowej kultury organizacyjnej w biznesie – szanse i zagrożenia.
  • E-usługi w warunkach zmiany społecznej.
  • Organizacje w dobie cyfryzacji.

Organizatorzy planują organizację  kolejnej edycji konferencji w 2023 r.