II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prezes Janusz Cieślak w towarzystwie Tadeusza Donocika Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego i Piotra Uszoka Prezydenta Katowic. Fot. Janusz Pilszak
Prezes Janusz Cieślak w towarzystwie Tadeusza Donocika Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego i Piotra Uszoka Prezydenta Katowic.
Fot. Janusz Pilszak
W dniach 24-27 września 2012 r., w Katowicach odbył się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.. Gościem Kongresu był Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak, który poza uroczystym otwarciem i sesją plenarna pod nazwą „Nauka – Biznes – Samorząd – RAZEM DLA GOSPODARKI” wziął udział w kilku sesjach panelowych poświęconych między innymi sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju, współpracy gospodarczej Polska – Europa – Chiny, kierunków i sposobów wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorców oraz w  innych wydarzeniach Kongresu. Nawiązane zostały liczne kontakty krajowe i zagraniczne, które powinny zaowocować nawiązaniem współpracy biznesowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Prezes Janusz Cieślak został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym III Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach w 2013 roku.


List Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach