EKB Polska na III Konferencji Naukowej „Podatki ubezpieczenia przedsiębiorczość”.

W dniach 18-20 marca 2024 r. w Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się III Konferencja Naukowa „Podatki ubezpieczenia przedsiębiorczość” zorganizowana przez Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Akademię Bialską im. Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Udział w Konferencji wzięła grupa członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska z Prezesem Januszem Cieślakiem.

Dwudniowe wydarzenie składało się z kilku paneli w różnorodnych obszarach ważnych dla przedsiębiorców.  Omówione zostały między innymi następujące zagadnienia:

 • Biznes i Nauka.
 • Praktyki ZUS niezgodne z Konstytucją Biznesu.
 • Skarga kasacyjna a skarga nadzwyczajna podobieństwa i różnice.
 • Czy system ustalania wysokości płacy minimalnej w Polsce służy dobrze gospodarce.
 • Zwolnienia lekarskie od 1 dnia płacone przez ZUS.
 • Nowa Polityka Gospodarcza – Postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 • Czy przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną z możliwością odliczenia od podatku.
 • Zastosowanie zasad Konstytucji Biznesu w praktyce nakładania na przedsiębiorców sankcji administracyjnych – studium przypadków z udziałem Rzecznika MŚP.
 • Działania Rzecznika MŚP na rzecz ochrony praw przedsiębiorców a praktyka instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 • Rola transportu lotniczego dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie.
 • Debata. Co dalej z CPK?
 • Granica interwencji państw w ochronę rynku wewnętrznego na przykładzie Chin i Ukrainy.
 • Prezentacja. Poradnia Przedsiębiorcy -zbiorowa mądrość doświadczonych biznesmenów szansą dla młodych przedsiębiorców.
Od lewej: Prezes Anna Terlecka, Prezes Barbara Remiszewska, Prezes Janusz Cieślak, Doradca Zarządu EKB Polska Bożena Banasik- Cieślak, Prezes Nadija Hinderer i Dyrektor Anna Góra.

Konferencja była okazją do skonsolidowania sektora MŚP oraz zapoznania się z poglądami i postulatami czołowych polskich ekspertów w dziedzinie prawa i ekonomii.

Prezes Barbara Remiszewska i Prezes Janusz Cieślak.

Wydarzenia zakończyła uroczysta Gala i koncert.