Ambasador Indii gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

W dniu 25 lutego 2016 r.  na zaproszenie Prezesa Europejskiego Klubu Biznesu Polska Pana Janusza Cieślaka gościem członków i przyjaciół Stowarzyszenia był Ambasador Indii w Polsce Pan Ajay Bisaria, któremu towarzyszył Prezes Indyjsko -Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej Pan J.J. Singh. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w gościnnych progach Hotelu-Restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence”.

Witając przybyłych gości Pan Prezes Janusz Cieślak przypomniał zebranym dotychczasową wieloletnią przyjacielską współpracę bilateralną oraz omówił relacje gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem  otwierających się obecnie nowych możliwości ich rozszerzenia.

0010
Następnie głos zabrał Pan Ambasador Ajay Bisaria, który w obszernej prezentacji  omówił sytuację gospodarczą swojego kraju i jego pozycję w świecie oraz nawiązał do obecnego stanu współpracy pomiędzy naszymi krajami. DSC_0036 Najważniejsza kwestią mającą znaczący wpływ na rozwój współpracy bilateralnej są wprowadzone w Indiach  zmiany w przepisach prawa, w wyniku których następuje likwidacja barier biurokratycznych. Wskazał, że sektory przemysłowe, w których współpraca z Polską mieć będzie szczególne znaczenie to: energetyka, technologie komunikacyjne, przemysł spożywczy, sektor ochrony zdrowia, przemysł chemiczny. Przekonywał również, że Indie to rynek dla „głodnych sukcesu” przedsiębiorców a także dla tych, którzy poszukują szans zawodowych. Podkreślił, że jego kraj jest świetną bazą do budowania nowych intensywnych relacji gospodarczych lub szybkiego rozwoju już istniejących.

Po wystąpieniu Ambasadora rozpoczęła się interesująca dyskusja, zakończona indywidualnymi rozmowami przedsiębiorców z naszymi gośćmi,  które zapewne będą pomocne w podjęciu decyzji o współpracy z rynkiem indyjskim.

This slideshow requires JavaScript.