Akredytacje na Galę Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Redakcje zainteresowane udziałem w Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, która odbędzie się w dniu 12 września 2015 r. w Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie  proszone są o akredytację w Biurze Prasowym EKB Polska do dnia 10 września 2015 r. pod adresem e-mail: pr@ekb.org.pl z podaniem:

  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. nazwy redakcji (adres i telefon),
  4. numeru telefonu kontaktowego,
  5. adresu e-mail.

Więcej informacji dotyczących Gali znajduje się na stronie internetowej EKB Polska-  Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska ma charakter zamknięty, liczba osób, które mogą uczestniczyć w Gali ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona, tak więc i liczba akredytacji jest również limitowana.

Akredytacja jest bezpłatna.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła e-mailem potwierdzenie akredytacji. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu Konferencji za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej 11 września 2015 roku.

Wszelkie pytania dotyczące Gali jak i udzielania akredytacji  prosimy kierować na adres – pr@ekb.org.pl.