Adam Świrski, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

W dniu 16 czerwca 2014 roku gościem naszego Stowarzyszenia był pan Adam Świrski Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezesowi Świrskiemu towarzyszył pan dr Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich oraz pan Arkadiusz Zabłoński Dyrektor Departamentu Wspierania Eksportu. Tematem spotkania, które tradycyjnie odbyło się w gościnnych progach hotelu – restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence”, była działalność Banku na rynku krajowym, w tym  wspieranie polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne.

Spotkanie w Europejskim Klubie Biznesu Polska
Spotkanie w Europejskim Klubie Biznesu Polska

W powitalnym wystąpieniu Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska pan Janusz Cieślak przedstawił zebranym gościa oraz towarzyszące mu osoby przypominając najważniejsze dokonania BGK w trakcie 90-letniej działalności. Podkreślił, że Bank ten jest jedynym polskim bankiem państwowym i posiada swoją siedzibę w Warszawie. BGK podejmuje wiele inicjatyw mających na celu wsparcie rozwoju gospodarczego naszego kraju. Przykładowo przypomniał, że w miesiącu maju br. Bank udzielił kredytu polskiej  spółce „Nano Carbon”, która wdraża opracowaną w Instytucie Technologii Materiałów elektronicznych unikalna polską technologię wytwarzania grafenu. Innym przykładem może być finansowanie w ramach Programu Inwestycje Polskie planów inwestycyjnych Spółki Zakłady Magnetyzowe „Ropczyce”. Następnie poprosił o zabranie głosu Prezesa Adama Świrskiego, który w swoim wystąpieniu przedstawił interesującą informację na temat zakresu usług świadczonych przez Bank skierowanych zarówno do przedsiębiorców,  jak również do klientów indywidualnych i samorządów. Działalność Banku obejmuje także promocję gospodarczą oraz wspieranie polskiego eksportu i przedsiębiorców prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Wystąpienie Prezesa uzupełnione było prezentacją multimedialną dokonaną przez dyrektorów Marka Szczepańskiego i Arkadiusza Zabłońskiego. Prezentacja obejmowała szczegółowe omówienie działań i programów promocyjnych, ich finansowanie oraz kierunki działalności Banku i sposoby realizacji przyjętej strategii.  Partnerami działalności Banku są różne podmioty zajmujące się szeroko rozumianą problematyką gospodarczą. Po zakończonym bardzo interesującym i merytorycznym wystąpieniu Prezesa oraz prezentacji multimedialnej rozpoczęła się dyskusja, obejmująca różne aspekty przedstawionej problematyki, a następnie indywidualne rozmowy naszych gości z uczestnikami spotkania.

This slideshow requires JavaScript.