Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Janusz Cieślak

Wiceprezesi:

Janusz Janicki

Zbigniew Kłos

Członkowie:

Maciej Burchardt

Joanna Paliszkiewicz 

Biuro Zarządu 

     Janusz Janicki  –  p.o. Dyrektora Biura Zarządu

Regionalny Oddział w województwie śląskim

Dawid Domaracki  –  Dyrektor Oddziału