Zarząd Stowarzyszenia

Janusz Cieślak  –  Prezes Zarządu

Krzysztof Walendziewski – Wiceprezes Zarządu

 

Członkowie:

Beata Drzazga

Czesław Gołębiowski

Joanna Paliszkiewicz 

Jacek Ragus

Jerzy Smolarczyk

 

Janusz Janicki – Dyrektor Biura Zarządu

Justyna Górska – Zastępca Dyrektora Biura Zarządu