Zarząd Stowarzyszenia

Janusz Cieślak  –  Prezes Zarządu

Członkowie:

Beata Drzazga

Janusz Janicki

Joanna Paliszkiewicz 

Jacek Ragus

Jerzy Smolarczyk

Biuro Zarządu 

     Janusz Janicki  –  p.o. Dyrektora Biura Zarządu

Regionalny Oddział w województwie śląskim

Dawid Domaracki  –  Dyrektor Oddziału