Projekt BUDU Maciej Burchardt

 Firma Projekt BUDU jest biurem projektowo-inżynierskim, której celem jest zapewnienie Inwestorowi kompleksowych usług doradczych – tak aby zapewnić optymalny przebieg procesu budowlanego. Projekt BUDU jest Firmą idącą w wielu kierunkach:

 • kontrola budowy, kosztów oraz podwykonawców w charakterze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wszystkie branże, łącznie z ogólnobudowlaną)
 • projektowanie instalacji i sieci sanitarnych (wod-kan, gaz, CO, wentylacja i klimatyzacja, sprężone powietrze, kotłownie i węzły cieplne, maszynownie wody lodowej, instalacje hydrantowe, instalacje pary technologicznej, inne)
 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych, teletechnicznych i automatyki (SAP, DSO, kontrola dostępu, CCTV, inne)
 • projektowanie architektury, konstrukcji oraz dróg
 • wykonywanie inwentaryzacji w budynkach
 • przygotowywanie koncepcji i opracowań ciepłowniczych
 • przygotowywanie koncepcji oraz opracowań odzysku wody ze ścieków
 • przygotowywanie budżetów inwestycji oraz szczegółowych kosztorysów inwestorskich, wycen oraz analiz
 • zarządzanie kosztami inwestycji i ich optymalizacja na każdym etapie budowy
 • sprawdzanie oraz weryfikacja dokumentacji każdej branży (łącznie z konstrukcją i branżą drogową)
 • wykonawstwo instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • nadzory autorskie oraz inwestorskie
 • analizy DueDilligence obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych
 • analizy opłacalności oraz stopy zwrotu inwestycji
 • prowadzenie budowy, kontakty z inwestorem, gestorami mediów

Nasza Firma nie boi się wyzwań i podejmie każdy projekt / budowę bez względu na stopień trudności.

Naszym priorytetem jest jakość i czas wykonania. Każda realizacja powstaje w naszym Biurze od początku: koncepcja, projekt budowlany, przetargowy, wykonawczy.

Zapraszam do kontaktu – Maciej Burchardt

Kontakt:

Maciej BURCHARDT

Telefon:

+ 48 694 444 342

E-mail:

m.burchardt@projekt.budu.pl

Nazwa i adres firmy

Projekt BUDU Maciej Burchardt; Al. Solidarności 68/96; 00-240 Warszawa.  Rok założenia 2008.

Rodzaj prowadzonej działalności

Budownictwo, wykonawstwo, projektowanie, działalność doradcza i ekspercka, wdrażanie nowych technologii, dążenie do ograniczenia kosztów emisji CO2 oraz koszów eksploatacji budynków poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii

Strona www

https://www.projekt.budu.pl

Facebook

https://pl-pl.facebook.com/BUDUPROJEKT/