Lesznowola

Herb Gminy LesznowolaGmina Lesznowola pod względem administracyjnym jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu piaseczyńskiego. W skład Gminy wchodzą 22 sołectwa. Obszar gminy Lesznowola graniczy z gminami: Tarczyn, Piaseczno, Raszyn, Nadarzyn i Miastem St. Warszawa. Odległość poszczególnych miejscowości gminy od centrum Warszawy wynosi od ok. 10 do ok. 25 km.

Tereny mieszkalne i zabudowane w gminie Lesznowola zajmują ok. 13,7%. Ze względów społeczno – ekonomicznych oraz przestrzenno – komunikacyjnych (relacje funkcjonalno – przestrzenne z metropolią warszawską) obszar terenów zabudowanych cały czas wzrasta. Gmina charakteryzuje się niskim stopniem zalesienia (powierzchnie leśne stanowią tu 12,2%) w porównaniu z województwem mazowieckim (21,8%). Użytki rolne stanowią 67,7% powierzchni terenu, z tego 97% zajmują grunty rolne, a pozostałe obszary, czyli 3% stanowią sady i łąki. Nieużytki i tzw. grunty pozostałe stanowią około 6,4% powierzchni gminy.

Lesznowola to nowoczesna ekologiczna gmina, kierująca się zasadami rozwoju zrównoważonego, krajowy lider tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, budująca swoją pomyślność w oparciu o walory położenia geograficznego, bardzo dobry stan infrastruktury, wysoki poziom rozwoju przedsiębiorczości.

Lesznowola jest jedną z nielicznych gmin w kraju, gdzie nastąpił wzrost przedsiębiorczości i rozwój ilościowy firm małych i średnich. Początkiem inwestycyjnego boomu było powstanie w roku 1992 browaru w Jabłonowie. Miarą i symbolem gospodarczego rozwoju jest największe w Europie Środkowo – Wschodniej centrum handlu Chin i Azji w Wólce Kosowskiej. Obecnie największą inwestycją realizowaną w gminie Lesznowola jest innowacyjne Centrum Edukacji i Sportu (CEiS) powstające w najbardziej zurbanizowanej części gminy – Mysiadle.

W okresie od 2006 roku do I półrocza 2010 roku, mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce i na świecie, ilość firm w gospodarce Gminy Lesznowola zwiększyła się o 1675 firm, tj. o 59,8%. W tym samym okresie ilość firm w skali kraju zwiększyła się o 2,9%. W pierwszym półroczu 2010r. przybyło w Lesznowoli 487 firm tj. wzrost o 12,2%. W kryzysowym 2009r. powstało 377 firm tj. wzrost o 10,4%, gdzie w tym samym okresie ilość firm w skali kraju zmniejszyła się o 0,4%.

Gmina Lesznowola jest laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień. Ocena działań samorządu dokonywana przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów jest dla gminy niezwykle ważna i cenna. W roku 2012 Gmina otrzymała między innymi następujące nagrody:

 • W kwietniu 2012r. – Tytuł Europejczyk Roku 2011 w kategorii „Gospodarz gminy, miasta, regionu” przyznany Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik.
 • Wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menager Roku 2011 w województwie mazowieckim dla Wójta Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik.
 • Nagroda „Zielony Laur” przyznana Lesznowoli za efektywne przedsięwzięcia ekologiczne i propagowanie ekorozwoju.
 • W maju 2012r. – I miejsce dla Gminy Lesznowola w prestiżowym Rankingu Miejscowości Atrakcyjnych dla Biznesu magazynu ekonomicznego FORBES w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców.
 • Certyfikat europejski „Rzetelni w Biznesie” za umacnianie etycznych działań w obszarach przedsiębiorczości, samorządu oraz ochronie zdrowia (jedyny samorząd w Polsce).
 • We wrześniu 2012r. Urząd Gminy Lesznowola został nagrodzony Złotym Godłem w konkursie „Najwyższa Jakość QI 2012’’- zarządzanie najwyższą jakością.
 • W październiku 2012r. Gmina Lesznowola otrzymała prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem „TERAZ POLSKA” – Złoty medal dla Lesznowoli, w roku jubileuszu 20-lecia „Teraz Polska”, Zarząd Fundacji postanowił uhonorować specjalnym medalem osobistości, firmy i instytucje- w tym Lesznowolę, aktywnie wspierające rozwój Polskiego Programu Promocyjnego.
 • W listopadzie 2012r. trzy główne nagrody konkursu Fair Play dla Gminy Lesznowola. Kapituła Konkursu przyznała Gminie Lesznowola certyfikat „Gmina Fair Play’’, nagrodę specjalną – Diamentową statuetkę, zaś Marii Jolancie Batyckiej – Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola tytuł „ Samorządowy Menager Roku 2012’’.
 • Również w listopadzie Gmina Lesznowola otrzymała kolejne trzy nagrody: Mazowiecka Gmina Roku oraz Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości – Lesznowola z sukcesem zakończyła tegoroczną edycję zdobywając pierwsze miejsca w kategorii gmin wiejskich. Kapituła konkursu przyznała także nagrody indywidualne – Najlepszego Wójta Roku 2012 dla Wójt Gminy Lesznowola.
 • Gmina Lesznowola otrzymała certyfikat „ Samorządowy Lider Edukacji’’ oraz jako jeden z 16 samorządów w Polsce – nagrodę specjalną – statuetkę Primus 2012.
 • 22 listopada Gmina Lesznowola otrzymała wyróżnienie za działania na rzecz ochrony finansów samorządowych „ Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2012’’.
 • Dwutygodnik Budowlany „Profile’’ wyróżnił Gminę Lesznowola Certyfikatem Lidera Aktywności Inwestycyjnej.
 • Gmina Lesznowola otrzymała także wyróżnienie i tytuł „Samorząd Równych Szans 2012’’ za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • W grudniu Gmina Lesznowola została uznana za najbardziej innowacyjną gminę wiejską i otrzymała tytuł „ Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012’’.
 • Gmina Lesznowola otrzymała także wyróżnienie przyznawane przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Gmina 2012’’.
 • Grudzień – certyfikat „Gmina Przyjazna Mieszkańców’’ przyznany przez Instytut im. Adama Smitha uroczyste wręczenie prestiżowej nagrody w styczniu 2013r.

Gmina Lesznowola jest zainteresowana nawiązaniem kontaktów krajowych i zagranicznych zarówno z przedsiębiorcami jak i innymi gminami lub jednostkami samorządowymi.

Urząd Gminy zaprasza przedsiębiorców krajowych i zagranicznymi do udziału w przetargach na atrakcyjne, leżące na terenie Gminy działki.

Szersze informacje na temat Gminy Lesznowola na stronie internetowej www.lesznowola.pl

Pozostałe informacje adresowe:

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

tel.: 22 757 93 40 do 42, 22 708 93 40, 22 708 93 93; CENTRALA wew. 111;
fax: (22) 757-92-70
e-mail: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl
kontakt prasowy: prasa@lesznowola.pl