tag:xu-jian

Xu Jian

Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Ambasador ChRL w Polsce

Życiorys.

Data urodzenia: Luty 1956 roku

Wykształcenie: Wyższe

1979-1983 Urzędnik, Attaché, Ambasada ChRL w Socjalistycznej Republice Rumunii

1983-1989 III Sekretarz, zastępca naczelnika wydziału, Departament ZSRR i Europy Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej

1989-1993 II Sekretarz, I Sekretarz, Ambasada ChRL w Rumunii

1993-1996 Naczelnik wydziału, Radca, Departament Europy Wschodniej i Azji Środkowej MSZ ChRL

1996-1999 Radca, Ambasada ChRL w Rumunii

1999-2001 Zastępca dyrektora, Departament Europy Wschodniej i Azji Środkowej MSZ ChRL

2001-2003 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny ChRL w Republice Słowenii

2003-2007 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny ChRL w Rumunii

2007-2012 Dyrektor, Departament Kontroli MSZ ChRL

2012- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny ChRL w Polsce

Żonaty, ma syna.

Ambasador Chin w Europejskim Klubie Biznesu Polska