Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

Laureat Nagrody BENE MERITUS – DOBRZE ZASŁUŻONY 2015

ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny „za wybitne i wieloletnie osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury ludowej w kraju i zagranicą”.

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – to jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych, założony 1 lipca 1953 przez Stanisława Hadynę oraz Elwirę Kamińską. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni i tańce wszystkich polskich regionów oraz opery, oratoria i muzyka sakralna. Zespół „Śląsk” spełnia również rolę kulturotwórczą, m.in. poprzez realizację utworzonego w 2010 projektu Śląski Ogród Sztuk, którego intencją jest utworzenie w siedzibie zespołu aktywnego centrum kulturowego. Przez okres swojej działalności Zespół występował we wszystkich zakątkach świata promując Polskę i kulturę polską.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 003