Zdzisław Nowakowski

Laureat Nagrody SIGNUM TEMPORIS – ZNAK CZASU 2015

Pan Profesor dr hab. inż. ZDZISŁAW NOWAKOWSKI, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji znanej pod nazwa „Dobra Uczelnia” „za innowacyjność działania oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju szkolnictwa wyższego”.

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie prof. ndzw. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski.

Laureat od wielu lat angażuje się w pracę naukową biorąc udział w licznych projektach badawczych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych w tym 7 książek z dziedziny informatyki , telekomunikacji, ekonomii, zarządzania, administracji, nauk politycznych oraz bezpieczeństwa państwa. Pod jego kierunkiem uczelnia stale poszerza i udoskonala swoją ofertę, wprowadzając nowe kierunki i specjalności w tym cykl debat interaktywnych „EDUKACJA DLA NOWEJ GOSPODARKI” oraz warsztaty dziennikarskie, logistyczne i z zakresu bezpieczeństwa. Uczelnia pod skrzydłami edukacyjnymi ma kilkanaście szkół patronackich z całego Mazowsza.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 012