Jerzy Buzek

Laureat Nagrody „VICTORIA EUROPAE” – VICTORIA EUROPEJSKA 2015

Pan Profesor JERZY BUZEK, Poseł do Parlamentu Europejskiego „w uznaniu wieloletnich działań na rzecz umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz budowania solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy‘.

Prof. J. Buzek

Profesor Jerzy Buzek doskonale rozumie interes wspólnoty europejskiej oraz interes i miejsce Polski w tej wspólnocie. Doskonale rozumie istotę pojęcia europejskości. Jego niespożyta energia znalazła ujście w Parlamencie Europejskim, do którego został wybrany w 2004 r. najlepszym w Polsce wynikiem. Zaangażował się w prace licznych parlamentarnych Komisji: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Przeciwdziałania Zmianom Klimatu. Należał również do następujących delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisja Współpracy Parlamentarnej UE- Ukraina, Delegacja stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN. 14 lipca 2009r. został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, zdobywając 555 z 644 oddanych ważnych głosów – było to największe poparcie, jakie uzyskał przewodniczący PE od 1979 r., czyli od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich. Został pierwszym przewodniczącym pochodzącym z nowych państw członkowskich Unii. W przemówieniu programowym jako priorytety swojego mandatu przedstawił: promowanie idei europejskiej wspólnoty energetycznej, promocję demokracji i obronę praw człowieka, wzmacnianie współpracy z sąsiadami UE na wschodzie i na południu Europy, zwiększenie roli UE w wielobiegunowym świecie, wieloletni budżet UE na miarę potrzeb i ambicji rozszerzonej Unii, przygotowanie Parlamentu Europejskiego do odgrywania większej roli po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Zastąpił na tym miejscu niemieckiego Chrześcijańskiego Demokratę – Hans-Gert Pötteringa – a funkcję sprawował do 17 stycznia 2012 roku. Z właściwą sobie skromnością swój triumf skomentował następująco: „traktuję ten wybór jako wyraz hołdu dla milionów obywateli naszych krajów, którzy nie poddali się reżimowi”. Obecnie jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 001