SPOŁEM

“Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście jest jedną z trzech najstarszych Spółdzielni Spożywców. Początek jej powstania datuje się na 1869 r., kiedy to na obecnym terenie jej działalności zostały uruchomione trzy placówki handlowe tj. przy ul. Elektoralnej, Podwale i Nowy Świat. W latach 30. XX wieku przyszła kolej na następne tj. przy ul. Dzikiej, Hożej i Mokotowskiej. Po reorganizacji polskiego handlu w 1976 r. śródmiejska Spółdzielnia funkcjonowała jako monopolista w sprzedaży artykułów żywnościowych i przemysłowych codziennego użytku. W 1983r. po uchwaleniu nowego prawa spółdzielczego powstaje Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, posiadająca 368 sklepów, 237 zakładów gastronomicznych oraz 3 spółdzielcze domy handlowe. Nowy okres w działalności przypada na lata po przełomie ustrojowym w 1989 r. Rzeczywistość okazałą się całkiem inna od oczekiwań. Nastąpił regres w działalności i stanie posiadania Spółdzielni, czego przyczyną była restrykcyjna specustawa z 20 stycznia 1990r. Niekorzystny okres trwał do roku 1998.

Dzisiejsza „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście to firma, w której głęboko zakorzenione są tradycje polskiego handlu idące w parze z nowoczesnością. Wśród 20. placówek, w których prowadzona jest sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych znajdują się sklepy Lux, Delikatesy, Sezam oraz Spółdzielczy Dom Handlowy Hala Mirowska. Wszystkie obiekty są modernizowane. Następuje poprawa ich wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku, jak również poprawa warunków zakupowych i pracy personelu.

Hala Mirowska została wybudowana w latach 1899-1901 razem z sąsiadującą Halą Gwardii, jako hale targowe. Zniszczona w znacznym stopniu podczas II-ej Wojny Światowej Hala Mirowska została odbudowana w latach 60-tych XX wieku. W 1986 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została wpisana do Rejestru Zabytków. Od 1974 r. użytkownikiem Hali jest śródmiejska Spółdzielnia, która w 1997r. wykupiła od miasta zabytkowy obiekt a grunty obejmujące także cześć targowiska przejęła w wieczyste użytkowanie. Od tego czasu Spółdzielnia stale ponosi wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. We współpracy z Zarządem Terenów Publicznych wybudowano pawilony handlowe na targowisku.

W 2008 r. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przystąpieniu do prac przygotowawczych obejmujących rewitalizację elewacji budynku. Prace nad rewitalizacją, która była współfinansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków rozpoczęły się w 2010r. W marcu 2014r. wewnątrz Hali Mirowskiej trwały prace budowlano – modernizacyjne związane z wykonaniem schodów ruchomych z poziomu parteru na antresolę.

10 sierpnia 2014r. Po 45. latach działalności zamknięty został Spółdzielczy Dom Handlowy Sezam. Jego obecność na stołecznym rynku wpisała się w pamięć kilku pokoleń Warszawiaków. Placówka przez prawie półwiecze była jednym z najpopularniejszych miejsc dokonywania zakupów, spotkań towarzyskich, a także posłużyła jako plan filmowy w produkcjach fabularnych i dokumentalnych. Po zamknięciu SDH Sezam działalność handlowa i niektórzy pracownicy przeniesieni zostali do Miasteczka Wilanów, do lokalu w zespole usługowo-biurowym Alto Wilanów przy al. Rzeczypospolitej 14. Projekt nowego Sezamu, który został otwarty 6 czerwca 2018r., wykonała pracownia Juvenes należąca do firmy BBI Development S.A., która na mocy umowy ze „Społem” WSS Śródmieście zajęła się również budową obiektu. Obecnie jest to 10 kondygnacyjny szklany gmach z parkingiem i lokalami handlowo-usługowymi w podziemiu, galerią sklepów w części naziemnej oraz pomieszczeniami biurowymi na wyższych kondygnacjach o łącznej powierzchni prawie 17 tys. m2. Swoim kształtem budynek przypomina literę „S” – jak Sezam. Nowy Sezam bezpośrednio sąsiaduje z krzyżującymi się w tym miejscu liniami metra, a więc przy najbardziej nowoczesnym węźle komunikacyjnym w Warszawie. Dodatkowo jedno z wyjść stacji metra znajduje się w budynku na poziomie -1 i prowadzi do pasażu handlowego.

Spółdzielnią kieruje dwuosobowy Zarząd: Prezes Anna Tylkowska i Wiceprezes ds. Finansowych Karolina Strząska, przy wsparciu Rady Nadzorczej z Przewodniczącą Cecylią Przedpełską.

Priorytetem Spółdzielni jest dążenie do profesjonalnej obsługi Klienta, oferowanie towarów wysokiej jakości, wprowadzanie nowości rynkowych, podejmowanie działań marketingowych pochodzących z własnych projektów, jak i wynikających z programów partnerów handlowych.

W 2005 r. w wybranych placówkach rozpoczęto wdrażanie Programu Ekologicznego Społem, który powstał w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców Społem przy znacznym udziale WSS Śródmieście. W ramach tego programu oprócz sprzedaży certyfikowanych produktów ekologicznych realizowane są proekologiczne przedsięwzięcia takie jak: zbiórka zużytych baterii, recykling opakowań, stosowanie urządzeń energooszczędnych w wyposażeniu placóek, posiadanie w ofercie toreb wielokrotnego użycia.

Od 2013 r. w Spółdzielni funkcjonuje Program Lojalnościowy „Społem znaczy Razem” oferujący Klientom konkretne korzyści za dokonywanie zakupów. Na koniec sierpnia 2018r. do Programu przystąpiło ponad 11 tysięcy Klientów.

Śródmiejska Spółdzielnia należy do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem. Jest udziałowcem i czynnym uczestnikiem Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”, spółki powołanej do realizacji wspólnych umów z kontrahentami. Jest Członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Handlu oraz Stowarzyszenia Nowy Świat.

WSS Śródmieście od 1962 r. wydaje miesięcznik Społemowiec Warszawski, który jest współfinansowany przez Spółdzielnie Spożywców z Warszawy i okolic. Co miesiąc zawarte są w nim informacje z życia spółdzielni spożywców, KZRSS, MAH, KRS na tle aktualnej sytuacji rynkowej. W odpowiedzi na sygnały ze Spółdzielni, systematycznie odnotowywane są różnego rodzaju wydarzenia, jak uruchamianie nowych i modernizowanych placówek, ważniejsze akcje i inicjatywy promocyjne, konferencje i szkolenia, targi i wystawy, działalność samorządowa.

W siedzibie Spółdzielni od 17 lipca 1985 roku istnieje Izba Pamięci, jako muzeum historyczne warszawskiej spółdzielczości spożywców. Inicjatorem jej powstania była grupa działaczy spółdzielczych, członków Komisji Historycznej pod przewodnictwem Michała Majewskiego i Ryszarda Siwaka. Wśród zgromadzonych pamiątek znajdują się w Izbie m. in. stare dokumenty, fotografie, wydawnictwa książkowe, czasopisma spółdzielcze, kroniki, albumy, emblematy, dyplomy, odznaczenia, medale pamiątkowe, plakaty okolicznościowe, portrety wybitnych działaczy oraz puchary, sztandary, proporce przechodnie załóg spółdzielczych. Eksponaty pochodzą od warszawskich Spółdzielni spożywców: Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Mokotów (obecnie SS Mokpol), Wola, Żoliborz oraz Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Grodzisku Maz., Legionowie, Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie i Wołominie. Są one systematycznie uzupełniane i eksponowane. Warto zaznaczyć, że od roku 1962 gromadzone są tam również roczniki Społemowca Warszawskiego, jedynego w Polsce miesięcznika o tematyce spółdzielczej wydawanego przez śródmiejską Spółdzielnię. Zbiory prezentowane są na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze to prezentacja stała, obejmująca dzieje warszawskiej spółdzielczości spożywców: w okresie zaborów i w czasie I wojny światowej, w okresie międzywojennym, okupacji i II wojny światowej, czasy PRL-u i obecnie. Druga prezentacja obejmuje bloki tematyczne m.in. takie jak: edukacja spółdzielcza, spółdzielczość uczniowska, członkowie i samorząd spółdzielczy, ośrodki Praktyczna Pani i różnego rodzaju pamiątki. Zmiana ekspozycji następuje z okazji ważniejszych wydarzeń w poszczególnych Spółdzielniach a szczególnie z okazji jubileuszy.

Śródmiejska Spółdzielnia za swoje dokonania uhonorowana została licznymi nagrodami i wyróżnieniami takimi jak: Medale Europejskie oraz Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu przyznane przez BCC, Honorowy Tytuł “Menedżer Spółdzielca 2008”, Odznaka „Zasłużony dla Warszawy” przyznawane przez Rade Miasta, wyróżnienia Gepard Biznesu 2010-2011 – za dynamiczny rozwój w konkursie Gepardy Biznesu przyznane przez Instytut Nowoczesnego Biznesu oraz Info Credit, Złote Godło Najwyższej Jakości QI 2012 w kategorii QI Service przyznane przez Kapitule Programu Najwyższa Jakosz 2012, Złote Godło Najwyższej Jakości QI 2012 w kategorii QI Service przyznane przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość 2012, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2011 przyznawany przez D&B Poland, Znak Jakości KidZone 2013 pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznawany przez BCC, przyznany przez BCC, przyznany przez BCC w bieżącym roku tytuł „Firma Dobrze Widziana”.

„Społem” WSS Śródmieście jest organizacją w działania której wpisana jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Idea spółdzielczości sięga bowiem XIX wieku i  zakłada funkcjonowanie przedsiębiorstwa w oparciu o relacje z różnymi grupami interesariuszy. Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach, samopomocy, odpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. WSS jako pracodawca wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec pracowników. Przejrzyste zasady dotyczą również współpracy z partnerami handlowymi a w relacjach z Klientami obowiązuje uczciwość i przejrzystość.

Od wielu lat Spółdzielnia angażuje się w kontakty z organizacjami pozarządowymi. W większości są to Fundacje lokujące swoje skarbonki w placówkach handlowych, bądź te które wspierają swoich podopiecznych zgromadzoną żywnością pozyskaną przez wolontariuszy od klientów. Spółdzielnia w swoich placówkach i od pracowników gromadzi nakrętki, które oddane do recyklingu przysparzają funduszy na zakup m.in. wózków inwalidzkich, protez. Inną grupą są przedszkola i szkoły. W minionych latach placówki objęto akcją „Właściwe odżywianie pomaga w nauce i zabawie”, mającą na celu zwrócenie uwagi na stosowne odżywianie przedszkolaków i  uczniów . Nie był to jedyny kontakt z tą grupą . Również dla nich organizowane są m.in. tematyczne konkursy plastyczne z okazji świąt, Dnia Matki, Dnia Ziemi. Wyjątkową troską Spółdzielnia otacza uczniów o różnym stopniu niesprawności kierując do nich akcje i konkursy. Od dwóch lat w jednej z placówek tj. w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 z siedzibą przy ul. Długiej 9 funkcjonuje powołana przez WSS na zasadach obowiązujących w spółdzielni dorosłych – Spółdzielnia Uczniowska „Pychotka”. Od wielu dekad spółdzielnia współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej mieszczącym się przy ul. Koźmińskiej 7, gdzie prowadzone są praktyczne zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego. Spółdzielnia wraz z kontrahentami pomaga w organizowaniu przez szkoły, przedszkola, organizacje non profit, placówki oświatowe, organizacje sportowe i kulturalne imprez okolicznościowych zapewniając wsparcie produktowego lub finansowe oraz medialne wykorzystując w tym celu m.in. łamy wydawanego przez WSS miesięcznika Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców „Społemowiec Warszawski”.

Nagrodę PRO FUTURO 2018 DLA PRZYSZŁOŚCI dla Warszawskiej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM odbiera Anna Tylkowska, Prezes Zarządu, a wręczają: dr Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP, Krystyna Woźniak – Trzosek, Członek Kapituły Nagród i Bartłomiej Zawłodzki, Członek Władz Stowarzyszenia EKB Polska.

This slideshow requires JavaScript.