Robert Roguski

robertroguski-plansza

Pan Robert Roguski jest Burmistrzem Miasta Kobyłka od 2006 roku. Trzykrotnie wybierany w pierwszej turze wyborów. W latach 2002-2006 radny. Od najmłodszych lat związany z Miastem Kobyłka. Menadżer, sportowiec, członek narodowej reprezentacji piłkarskiej Polski prezydentów i burmistrzów. Społecznik, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Jeden Powiat.

Podczas kadencji Burmistrza Roberta Roguskiego Miasto Kobyłka stało się jednym z najlepszych małych miast na Mazowszu w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Ze środków unijnych została wybudowana m.in. nowoczesna hala sportowa. Miasto Kobyłka to – w dużej mierze dzięki pracy naszego laureata – idealne miejsce dla inwestycji:

  • Położenie – tylko 18 km od Warszawy i łatwy dojazd dzięki budowie drogi ekspresowej S 8 i modernizacji linii kolejowej „Rail Baltica”;
  • 20 ha znakomicie położonych terenów inwestycyjnych;
  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje 95% powierzchni Miasta;
  • Lider na Mazowszu w zakresie realizacji projektów Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Laureat podejmuje wiele inicjatyw, które mają na celu wsparcie potrzebujących, m.in. brał  udział w akcji „Szlachetna Paczka”, wspierał Dom Samotnej Matki w Zielonce, ale niewątpliwie do najcenniejszych zalicza te, organizowane na rzecz Wołomińskiego Hospicjum Opatrzności Bożej.

Pan Robert Roguski odbiera nagrodę
Pan Robert Roguski odbiera nagrodę

certyfikat-2016-roguski-001