Rada Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu

radapan-plansza

Rada Pań Polskiego Czerwonego Krzyża jest organizacją non-profit. Została założona w 1995 r. i kontynuuje tradycje przedwojennego Komitetu Pań, który niósł pomoc rannym i potrzebującym w czasie wojny i okupacji. Obecnie głównym celem działalności Rady Pań jest organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla najbardziej potrzebujących dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin na terenie całego kraju.

Radę stanowią panie wrażliwe na potrzeby najmłodszych, które charytatywnie angażują się w zbieranie funduszy, a także przekazują własne środki i dary. Rada Pań jest organizatorem cyklicznego przedsięwzięcia Koncert Charytatywny Dajmy wakacje ubogim dzieciom, z którego dochód przeznaczany jest na wakacje dla dzieci z ubogich, głównie wielodzietnych rodzin z różnych regionów kraju. Dzięki tej inicjatywie, już od kilku lat, na wypoczynek corocznie wysyłana jest ponad setka najuboższych dzieci. Przykładowo w 2015 r. były to dzieci z Małopolski i Podkarpacia, a w bieżącym roku na kolonie pojechały dzieci z Mazowsza i ze Śląska. Panie organizują także paczki świąteczne oraz żywnościowe dla dzieci.

Pani Anna Maria Podniesińska, prezes i właścicielka grupy firm rodzinnych i Pani Anna Podniesińska, specjalista ds. marketingi i PR w firmie Interhart odbierają nagrodę dla Rady Pań przy PCK
Pani Anna Maria Podniesińska, prezes i właścicielka grupy firm rodzinnych i Pani Anna Podniesińska, specjalista ds. marketingu i PR w firmie Interhart odbierają nagrodę dla Rady Pań przy PCK

certyfikaty-rada-pan