Przemysław Talkowski

Laureat Nagrody BENE MERITUS – DOBRZE ZASŁUŻONY 2015

Pan Redaktor PRZEMYSŁAW TALKOWSKI „za odwagę i rzetelność informacji oraz wytrwałą pracę na rzecz przejrzystości życia gospodarczego, obrony dobrego imienia polskich przedsiębiorców i inicjowania zmian w polskim prawie”.

58

Dziennikarz i prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany z TV Biznes i Polsat News od początku istnienia tych kanałów telewizyjnych. Prowadzi program „Państwo w Państwie” na antenie telewizji Polsat oraz autorski program „Nie daj się fiskusowi”. Magazyn „Państwo w Państwie” jako jedyny w Polsce piętnuje przypadki nadużywania prawa, nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca i państwo – obywatel. Program ujawnia patologie, piętnują nieuczciwych urzędników i upomina się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Pokazuje historie ludzi, którzy od lat zmagają się z urzędniczymi nieprawidłowościami: samowolą, niekompetencją, nadużyciami i patologiami, których skutkiem są bankructwa przedsiębiorstw, osobiste tragedie ludzkie, utrata pracy, wykluczenie.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 007