Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

lazienki-plansza

Nagrodzony projekt Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego,  nawiązuje do idei Króla Stanisława Augusta powołania w Łazienkach pierwszego publicznego, nowoczesnego muzeum. Nowa ekspozycja Królewskiej Kolekcji Rzeźby wiąże się z sensacyjnym odkryciem i restauracją malowideł ściennych w Foyer i Ogrodzie Zimowym, zlokalizowanych w południowej części Starej Oranżerii.  Zachowane projekty wystroju tych wnętrz, opracowane w latach 1787-1788 przez nadwornego architekta króla Jana Christiana Kamsetzera oraz inwentarz z 1795 roku dokumentują  planowany w tych czasach układ ekspozycji.  Daje to unikalną szansę na przywrócenie oryginalnego wyglądu tego miejsca. Na tle odrestaurowanych iluzjonistycznych malowideł z motywami architektury osadzonej w pejzażu włoskim, zostały rozmieszczone XVIII-wieczne  gipsowe kopie rzeźb antycznych zgodnie z zachowanym inwentarzem z 1795 roku.

Rewitalizacja Starej Oranżerii i otwarcie ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby w sposób zasadniczy poszerza ofertę edukacyjną Muzeum Łazienki Królewskie. Król Stanisław August, jako zwolennik oświeceniowych reform i świadomy mecenas, widział w kulturze i sztuce jeden z najważniejszych obszarów edukacji nowoczesnego człowieka. Z tych królewskich  inspiracji  w Strefie Muz i Myśli Stanisława Augusta powstała nowoczesna przestrzeń edukacyjna i miejsce twórczych działań. Sala multimedialna będzie służyła projekcjom filmów edukacyjnych, a sala warsztatowa i formiernia będą miejscem zajęć i warsztatów rzeźbiarskich. Stara Oranżeria będzie w większym stopniu dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Osoby niewidome i słabowidzące będą miały możliwość skorzystania z audiodeskrypcji, tyflografiki, a poprzez specjalnie przygotowane w tym celu rzeźby, osoby te będą mogły poznawać piękno poprzez dotyk. Z kolei osoby z dysfunkcją słuchu, dzięki zastosowaniu pętli indukcyjnych oraz wideotłumaczeń na język migowy, będą mogły bez ograniczeń korzystać z oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum.

Dyrektor Elżbieta Ofat i Dyrektor Izabela Zychowicz odbierają nagrodę dla Muzeum Łazienki Królewskie
Dyrektor Elżbieta Ofat i Dyrektor Izabela Zychowicz odbierają nagrodę dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

certyfikaty-lazienki