Lidia Staroń

Lidia Staroń – niezależny Senator RP z okręgu wyborczego nr 86 (OKW Olsztyn). Zdobyła mandat, startując z własnego Komitetu Wyborczego „Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi”. W wyborczym pojedynku miażdżąco zdeklasowała kontrkandydatów ze wszystkich opcji politycznych. Jest jedynym parlamentarzystą w Polsce, który zasiada w parlamencie wyłącznie z mandatu wyborców, a bez żadnego poparcia formacji politycznych.

Posłanka na Sejm RP V, VI, VII kadencji.

Inżynier budownictwa. Zanim została parlamentarzystą, była przedsiębiorcą, prezesem przedsiębiorstwa handlowo-usługowego, zarządzała też nieruchomościami.

Od lat walczy z bezprawiem, układami i sitwami. Z nieuczciwymi komornikami, urzędnikami czy funkcjonariuszami krzywdzącymi ludzi, podejmuje problemy, które dotykają polskich przedsiębiorców. Działalność polegającą na staniu zawsze po stronie skrzywdzonych realizuje zarówno jako senator, jak i  w programie „Państwo w Państwie”.

Doskonale znając problemy i bolączki przedsiębiorców, w VI kadencji Sejmu zaproponowała wprowadzenie przepisów przyjaznych przedsiębiorcom, które zakładały m. in. szybszą rejestrację spółek, poszerzenie elektronicznego dostępu do danych KRS czy wprowadzenie możliwości wpisania z urzędu przez sąd numeru NIP. Wywalczyła także wzmocnienie ochrony prawnej m.in. poprzez skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki czy nowy rodzaj postępowania cywilnego – pozwy grupowe.

Jako poseł VI kadencji rozwiązała także problem stosowania narzutów innych niż marża przez hipermarkety wobec producentów i dostawców towarów. Po jej interwencji także prokuratury przystępowały do spraw po stronie dostawców – przeciwko nieuczciwym sieciom.

Obok inicjatyw ustawowych, Lidia Staroń podejmuje liczne interwencje w indywidualnych i grupowych sprawach przedsiębiorców. Prowadzi także negocjacje z bankami oraz instytucjami na rzecz przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową, pomaga tym, którzy padli ofiarą lichwiarzy, w sprawach lokalowych prowadzi pertraktacje z jednostkami samorządu, pomaga w odzyskaniu ruchomości oraz wspiera przedsiębiorców w sprawach cywilnych i karnych związanych z wykonywaną działalnością np. w sprawach o zapłatę przeciwko nieuczciwym kontrahentom.

Lidia Staroń skutecznie pomogła także przedsiębiorcom, którzy przez fałszywą opinię biegłej stracili cały dorobek swojego życia… Na bazie tej i podobnych spraw, ówczesna Posłanka zmieniła prawo (kpk) – co pozwoliło na zdecydowane zwiększenie uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko dokumentom (fałszywe opinie, dokumenty, fałszywe zeznania…). Dzięki temu od 2013 r. osoba, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc pokrzywdzonym może wnieść zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa czy też jego umorzeniu.

Skutecznie pomagając przedsiębiorcy z Nidzicy, doprowadziła do prawomocnego skazania pierwszego Polsce komornika na karę bezwzględnego więzienia, ponieważ ten wraz z rzeczoznawcą bezprawnie – za bezcen sprzedali cały majątek przedsiębiorcy.

W innej sprawie, z powodu zaniedbań komornika i sądu, nieruchomość, którą przedsiębiorca kupił na sądowej licytacji za blisko pół miliona złotych, została w czasie egzekucji … jeszcze raz sprzedana. Przedsiębiorca bezskutecznie, walczył o odzyskanie pieniędzy bądź nieruchomości. Dopiero po interwencji obecnej Senator – stał się właścicielem nieruchomości, którą kupił… 8 lat wcześniej.

Odzyskała ją także prowadząca działalność gospodarczą pielęgniarka, matka czworga dzieci, której komornik skarbowy chciał zabrać nowo nabyty, używany samochód, który kupiła, żeby jeździć nim do chorych. Auto obciążały długi… pierw­szego właściciela. Dopiero zdecydowana interwencja Lidii Staroń pozwoliła na odzyskanie samochodu i spokojne prowadzenie działalności.

To tylko kilka historii, które swój szczęśliwy finał zawdzięczają Lidii Staroń. Pani Senator odzyskuje dla ludzi odebrane bezprawnie nieruchomości i ruchomości, walczy o rodzinę i krzywdzone dzieci, osoby pokrzywdzone przestępstwem, a przede wszystkim o dobre prawo – przyjazne ludziom.

Społecznik, działa charytatywnie. Jest organizatorką ogólnopolskich akcji społecznych „Cała Polska rozmawia z dziećmi”, „Przestań pić, zacznij żyć”, „Mamo zbadaj się” i „Prawny GPS” (program nauki prawa w szkołach ponadgimnazjalnych). Od lat jest fundatorem nagród i honorowym patronem konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Mój pomysł na wykorzystanie nauk ścisłych w rozwiązywaniu problemów życia codziennego” organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej w Olsztynie.

Wieloletni mecenas wielu organizacji charytatywnych, w tym Fundacji „Mam marzenie” spełniający marzenia wielu chorych dzieci.

Senator Lidia Staroń odbiera nagrodę BENE MERITUS 2017 DOBRZE ZASŁUŻONY
wręczaną przez Podsekretarza Stanu w MSZ Marka Magierowskiego, Przewodniczącą
Kapituły Nagród prof. Elżbietę Mączyńską i Prezesa EKB Polska Janusza Cieślaka

This slideshow requires JavaScript.