Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło

Ks. prof. Waldemar Cisło urodził się 8 lipca 1967 roku w Rzeszowie, w rodzinie Józefa i Bronisławy z.d. Ciasnocha. W roku 1987 zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, podejmując jednocześnie studia teologiczno-­filozoficzne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia te zakończył w roku 1993 uzyskując tytuł magistra teologii.

29 maja 1993 roku otrzymał święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w Puławach, a następnie w Lublinie. W 1996 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii KUL. W czerwcu 1998 roku uzyskał licencjat z teologii fundamentalnej, natomiast stopień doktora nauk teologicznych zdobył w zakresie chrystologii w lutym 2000 roku.

W latach 2000/2001 był stypendystą fundacji Janineum w Wiedniu, które umożliwiło mu, poprzez udział w wykładach uniwersyteckich i seminariach naukowych, zapoznanie się z kierunkami badań w dziedzinie teologii fundamentalnej teologów wiedeńskich.

Od kwietnia do sierpnia 2001 roku był stypendystą Kirche in Not w Oxfordzie (Pomoc Kościołowi w Potrzebie) uczestnicząc w intensywnym kursie języka angielskiego w OISE (Oxford Intensive Laguage School). Od września 2001 przez pół roku pracował nad projektem na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium.

W roku 2002 był stypendystą Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie) w Dublinie. Celem wyjazdu było doskonalenie znajomości języka angielskiego (Dublin City University). W czasie pobytu w Irlandii pracował w narodowym biurze fundacji Kirche in Not, co dało mu możliwość zapoznania się ze specyfiką tamtejszego Kościoła.

Od października 2002 roku jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 14.12.2012 z tytułem doktora habilitowanego nauk teologicznych.

W roku akademickim 2005/2006 prowadziłem wykłady na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Trnawie na Słowacji.

Od 2006 jest dyrektorem Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i inicjatorem dwóch biur regionalnych PKWP w Krakowie i w Poznaniu. Do zorganizowania tego dzieła został powołany przez abpa Józefa Życińskiego, metropolitę lubelskiego. Od początku istnienia Polskiej Sekcji Stowarzyszenie zajmowało się wieloma akcjami humanitarnymi mającymi na celu pomoc najbardziej potrzebującym chrześcijanom w krajach ogarniętych wojną lub prześladowaniami religijnymi.

Pierwszą inicjatywą podjętą przez ks. prof. Waldemara Cisło było wsparcie chrześcijan z Ziemi Świętej „SOS dla Ziemi Świętej”. Miała ona na celu wspomaganie sprzedaży wyrobów z drewna oliwnego, wykonanych przez chrześcijan z Betlejem. Dochód z tej akcji był i nadal jest w całości przekazywany na ich utrzymanie. Produkty dostępne są do zakupu poprzez stronę internetową Stowarzyszenia oraz w biurze Krakowskim „Pola Dialogu”.

Aby jeszcze lepiej promować idee pomocy chrześcijanom prześladowanym na świecie PKWP za inicjatywą ks. profesora otworzyło kolejno biura w Krakowie oraz w Poznaniu.

Od czasu kryzysu Syryjskiego Stowarzyszenie podjęło się takich działań jak:

– „Mleko dla Aleppo”, mające na celu zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na zakup mleka w proszku koniecznego do prawidłowego rozwoju dzieci. Akcja okazała się prawdziwym sukcesem dając wyżywienie dla blisko trzech tysięcy dzieci do 10 roku życia;

– Współpraca z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pomocy medycznej w Syrii koncentrująca się na leczeniu dzieci syryjskich;

– Przywracanie wyposażenia w szpitalu św. Ludwika w zniszczonym wojną Aleppo;

– Organizowanie zbiórki pieniędzy na zaopatrzenie w paczki żywnościowe 1500 rodzin w Damaszku. Paczki były dystrybuowane rodzinom, które z powodu walk musiały opuścić Damaszek i zamieszkać w okolicznych wioskach nie mając dostępu do podstawowych produktów żywnościowych takich jak mleko dla dzieci, soczewicę, cukier, herbatę, olej oraz konserwy;

– Pomoc w utrzymaniu obozu uchodźców w irackim Erbilu, którego koszt wynosi około 800 tysięcy dolarów;

– Projekt medyczny w trzech syryjskich miastach: Aleppo, Tartus i Marmarita, którego koszt wyniósł 1 500 000 złotych. Zadaniem tego dzieła jest pomoc w leczeniu 500 dzieci chrześcijańskich dotkniętych traumatycznym doświadczeniem wojny.

Oprócz wielkich akcji humanitarnych podejmowanych przez PKWP z inicjatywy księdza profesora, Stowarzyszenie prowadzi też od lat ciągłą pomoc materialną dla zakonów kontemplacyjnych oraz pomoc dla księży na świecie w postaci stypendiów mszalnych dających duchownym szansę przeżycia.

Co roku również obchodzony jest w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w czasie, którego w całym kraju prowadzona jest zbiórka pieniędzy, które zostają później przekazane najbardziej potrzebującym chrześcijanom w krajach ogarniętych zamętem wojennym lub nietolerancją religijną.

Ks. prof. Waldemar Cisło wciąż podejmuje istotne i aktualne zagadnienia współczesności w postaci pracy naukowo-dydaktycznej oraz pastoralnej i społecznej. Jest również autorem wielu poczytnych publikacji: Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w. czy Tragedia Aleppo.

Ks. prof. Waldemar Cisło odbiera nagrodę PRO PUBLICO BONO 2018 ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ wręczaną przez Adama Bielana, Wicemarszałka Senatu RP, prof. Elżbietę Mączyńską, Przewodniczącą Kapituły Nagród i Janusza Cieślaka, Prezesa EKB Polska.

This slideshow requires JavaScript.