Jan Łosakiewicz

Jan Łosakiewicz pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych, sam wybitny artysta. Kiedyś znakomity tancerz, dzisiaj wspaniały choreograf, reżyser, animator i organizator kultury, pedagog-wychowawca młodzieży. Niezwykła osobowość, która doprowadziła ZPiT UW „Warszawianka” na szczyty kunsztu artystycznego.

Karierę artystyczną rozpoczął w wieku 5 lat. Uczył się w Lubelskiej Szkole Muzycznej równolegle kształcąc się tanecznie w Lubelskim Ognisku Baletowym (aż do matury), w którym jego ciotka Maria była pedagogiem rytmiki i tańca. Po maturze studiując w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie związał się jako tancerz z Zespołem Tańca Ludowego AWF Warszawa. Tam miał okazję współpracować i uczyć się od takich wielkich osobowości jak dr Maria Kapczyńska, dr Czesław Sroka i dr Ryszard Teperek. Będąc w Zespole solistą zdobył z nim wiele cennych nagród zespołowych i indywidualnych oraz wytańczył sobie żonę – Małgorzatę, z którą do dziś tworzą wspaniały duet życiowy i instruktorsko-choreograficzny. W trakcie pobytu w Zespole zaczęły się krystalizować jego zainteresowania tańcami polskimi. Wspólnie z małżonką wygrywają wszystkie ówczesne turnieje tańców polskich. Warszawską Akademię ukończył ze specjalizacją tańców i ćwiczeń muzyczno-ruchowych uzyskując również uprawnienia instruktora tańca. Po studiach rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w warszawskich szkołach, równolegle współpracując przez wiele lat ze Stołeczną Estradą jako tancerz zawodowy.

Organizował różnego rodzaju warsztaty artystyczne, kursy kwalifikacyjne dla instruktorów tańca, konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe, nawiązując współpracę z organizacjami tanecznymi na całym świecie. Jako konsultant, autor lub realizator przyczynił się do wydania wielu tanecznych materiałów metodycznych (m.in.”Mazur – kroki i figury”, „Systematyka kroków i figur w obrębie jednej pary w polskich tańcach narodowych”, „Tańce Polskie-Śladami Oskara Kolberga”). Przez Ministra Kultury i Sztuki został powołany do Rady Ekspertów ds. Tańca i Folkloru.

W swojej karierze współpracował z wieloma zespołami krajowymi, polonijnymi i zagranicznymi (Belgia, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Korea Płd., Litwa, Niemcy, USA) tworząc dla nich różnego rodzaju kompozycje repertuarowe oraz z teatrami polskimi ustawiając do różnych spektakli ruch sceniczny i kompozycje choreograficzne. Prowadząc, jako wykładowca,  zajęcia taneczne na wielu kursach kwalifikacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą, różnego rodzaju ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatach tanecznych wychował i wykształcił wielu wyśmienitych tancerzy i instruktorów tańca.

Był reżyserem i choreografem na różnego rodzaju koncertach, festiwalach i imprezach masowo-plenerowych. Doprowadził do reaktywowania turniejów tańców polskich i znacznie się przyczynił do rozwoju ruchu tańców narodowych w Polsce. Swoje pary doprowadził do najwyższych szczytów wykonawstwa i osiągnięć. Legitymuje się Certyfikatem Sędziego Eksperta w dziedzinie tańców polskich. Od wielu lat współpracuje  ze światową organizacją CIOFF, pełniąc w niej funkcję v-ce przewodniczącego Sekcji Polskiej.

Uznawany jest za niekwestionowany autorytet w dziedzinie tańców polskich.  Współpracując z takimi wspaniałymi muzykami jak Witold Jarosiński i Przemysław Marcyniak stworzył ponad sto kompozycji tanecznych obdzielając nimi wiele zespołów polskich i zagranicznych. Uhonorowany wieloma nagrodami indywidualnymi Ministra Kultury, Ministra Edukacji, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną.  W 1985 roku rozpoczął współpracę z ZPiT UW „Warszawianka” pracując w nim do dziś jako choreograf i instruktor tańca, a od 1995 r zajmuje się kierownictwem artystycznym i organizacyjnym.

Nagrodę BENE MERITUS 2019 DOBRZE ZASŁUŻONY  Janowi Łosakiewiczowi  wręczyli:  Andrzej Gut – Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Kapituły Nagród i Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska.

This slideshow requires JavaScript.