Henryk Sobierajski

henryksobierajski-plansza

Pan Henryk Sobierajski jako dyrektor kanału Polsat News od podstaw stworzył  telewizję informacyjną. Misją kanału jest nie tylko prezentacja aktualnych wydarzeń w Polsce i zagranicą, ale także podejmowanie problemów utrudniających działalność  polskich przedsiębiorców. W realizowanych programach stara się znaleźć rozwiązania praktyczne oraz prawne. Wymienić należy przede wszystkim następujące programy:

„Biznes Informacje” to istniejący od 2012 r. program informacyjno – publicystyczny o tematyce gospodarczej przedstawiający aktualne wydarzenia ekonomiczne w Polsce i na świecie;

 „Nie daj się fiskusowi” – autorski program Prowadzącego dzisiejszą Galę  emitowany jest od 8 lat.  Program ma na celu edukację ekonomiczną obywateli.

„Państwo w Państwie”, którego pan Henryk Sobierajski jest współtwórcą i który jest szczególnie ceniony przez ludzi biznesu, miał swoją premierę 5 lat temu właśnie na antenie Polsat News. Program ten jako jedyny w Polsce piętnuje przypadki nadużywania prawa, nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca i państwo – obywatel, ujawnia patologie, pokazuje nieuczciwych urzędników i upomina się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Prezentuje historie ludzi, którzy od lat zmagają się z urzędniczymi nieprawidłowościami: samowolą, niekompetencją, nadużyciami i patologiami, których skutkiem są bankructwa przedsiębiorstw, osobiste tragedie ludzkie, utrata pracy, wykluczenie.

Dzięki zdolnościom menadżerskim Henryka Sobierajskiego została stworzona telewizja informacyjna, która stale zyskuje uznanie widzów.

Pan Henryk Sobierajski odbiera nagrodę
Pan Henryk Sobierajski odbiera nagrodę

certyfikaty-2h-sobierajski