Herbert Wirth

Laureat Nagrody „ENTREPRENEUR MAGNUS” – WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA 2015

Pan dr hab. inż HERBERT WIRTH, Prezes KGHM Polska Miedź S.A. „za profesjonalizm, kreatywność, odważne i dynamiczne kierowanie polską strategiczna spółką o globalnym zasięgu”.

Pan Herbert Wirth z Nagrodą Europejskiego Klubu Biznesu Polska ENTREPRENEUR MAGNUS (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA).

Pan Herbert Wirth polski inżynier, geolog, menedżer, doktor habilitowany nauk technicznych, od 2009 r. prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – spółki strategicznej, jednej z największych polskich spółek skarbu państwa, jednego z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Z KGHM Leureat zawodowo związany jest od 1998 r.

W 2012 r. dzięki aktywnej ekspansji Spółka dołączyła do grona globalnych producentów miedzi. W 2014 roku uruchomiony został światowej klasy projekt Sierra Gorda, w wyniku którego całkowita baza zasobowa KGHM wzrosła o 12 mln ton miedzi, tj. ponad 40%. Rozwój oraz wdrożenie nowych technologii czyni z KGHM globalnego lidera wytyczającego kierunki rozwoju branży.
KGHM pozostaje ważnym partnerem regionu generując 40% lokalnych podatków oraz zatrudniając bezpośrednio blisko 40 tys. osób. Licząc zatrudnienie w przedsiębiorstwach kooperujących z KGHM można przyjąć, że Polska Miedź zapewnia utrzymanie dla ponad 100 tysięcy osób.
Zarządzany przez Laureata KGHM wprowadził zarządzanie przez cele oraz opracował szereg programów promujących transfer wiedzy oraz rozwój talentu w firmie.
Nowa strategia KGHM będzie się opierać na trzech filarach: – Rozwój bazy zasobowej (szeroki program eksploracji w Polsce i na świecie oraz potencjalnie dalsze akwizycje aktywów przedprodukcyjnych) – Rozwój aktywów (program inwestycyjny w posiadane projekty o wartości 27 mld PLN do 2020 roku) – Optymalizacja produkcji (obniżenie kosztu produkcji C1 dla Grupy Kapitałowej o około 10% do 2020 roku); Równocześnie KGHM rozwija innowacyjne technologie w obszarach wydobycia i przeróbki rud metali, które przełożą się na trwałą przewagę konkurencyjną i wzrost wartości firmy w długim terminie.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 002