Andrzej Siezieniewski

Laureat Nagrody SIGNUM TEMPORIS – ZNAK CZASU 2015

Pan ANDRZEJ SIEZIENIEWSKI, Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. „za wieloletnie osiągnięcia w pracy publicystyczno- dziennikarskiej oraz w realizacji misji społecznej polskiego radia”.

A.Siezieniewski

Laureat jest związany z Polskim Radiem od 1972 roku i przeszedł wszystkie szczeble kariery dziennikarskiej. Kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje wszystkie dziedziny pracy Spółki, sprawuje nadzór nad realizacją strategii rozwoju, a także strategii programowej Polskiego Radia. Jest pierwszym reprezentantem polskich mediów w Zarządzie Europejskiej Unii Nadawców – największej na świecie organizacji skupiającej nadawców radiowych i telewizyjnych. Pełni również funkcje Wiceprezydenta Europejskiego Zgromadzenia Interesów Gospodarczych Euranet Plus – radiowej organizacji skupiającej nadawców z całej Europy i działającej na rzecz integracji europejskiej.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 011