Andrzej Kraśnicki

Laudacja z okazji przyznania

Nagrody Głównej

VICTORIA EUROPAE 2019 VICTORIA EUROPEJSKA

dla

Dr h.c. Andrzeja Kraśnickiego

 wygłoszona przez dr hab. Andrzeja Rokitę

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Szanowny Panie Prezesie,

Wielce Szanowny i Drogi Panie Andrzeju Kraśnicki,

Dostojni Goście,

Panie i Panowie!

To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla mnie móc wygłosić laudację dla tak znamienitej Osoby. Andrzej Kraśnicki to człowiek sportu. Od najmłodszych lat  związany ze sportem wyczynowym, odnoszący sukcesy w piłce ręcznej. Po zakończeniu kariery sportowej  działacz sportowy. Z inicjatywy Andrzeja Kraśnickiego powołano w 2005 r. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska. Był jego pierwszym prezesem, a potem został prezesem honorowym. Działalność IAKS Polska i osobiste zaangażowanie Prezesa zostały dostrzeżone przez władze IAKS International z siedzibą w Kolonii, które włączyły Andrzeja Kraśnickiego do swojego Komitetu Wykonawczego. Obecnie jest On członkiem honorowym tej organizacji. Andrzej Kraśnicki od 2006 jest prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Od tego samego roku jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a od 2010 r. prezesem tej organizacji.

Nie do przecenienia są starania Andrzeja Kraśnickiego o powierzenie Polsce roli gospodarza prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych. Laureat organizował mistrzostwa Europy w zapasach, mistrzostwach świata w kajakarstwie i w biegach przełajowych, a jako prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce był gospodarzem mistrzostw Europy mężczyzn (2016), klubowych mistrzostw Europy (2018) i mistrzostw Europy drużyn narodowych w piłce ręcznej plażowej (2019). Dzięki Niemu mistrzostwa świata mężczyzn w piłce ręcznej w roku 2023 będą rozgrywane w Polsce i Szwecji. Wystąpił również o przyznanie Krakowowi i Małopolsce praw gospodarza III Igrzysk Europejskich w roku 2023. W ubiegłym roku zatwierdzono kandydaturę Polski. Jest to przede wszystkim zasługa Andrzeja Kraśnickiego.

Prof. Juliusz Migasiewicz w laudacji z okazji nadaniu Panu Andrzejowi Kraśnickiemu tytułu Doktora Honoris Causa napisał: „Obdarzony zaufaniem przedstawicieli ogółu dyscyplin, wybitnych zawodników oraz wsparciem świata nauki, biznesu i mediów, znalazł w sobie dość siły, serca i determinacji, aby wypełnić wszystkie obowiązki, oczekiwania i zobowiązania dla dobra sportu i jedności rodziny olimpijskiej. Objął kierownictwo nie tylko formalne, ale też koncepcyjne, przygotowawcze i realizacyjne w ścisłym tego słowa znaczeniu. Osobiście stawał dzielnie na czele wszystkich, od tamtego czasu polskich reprezentacji na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich (Londyn 2012, Soczi 2014, Rio de Janeiro 2016, Pyeongchang 2018) i Igrzyskach Europejskich (Baku 2015, Mińsk 2019) inspirując sportowców i ciesząc się z nimi nieprzerwanymi osiągnięciami medalowymi”. Przewodniczył także Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej w Singapurze 2010, Insbrucku 2012, Vorarlbergu i Liechtensteinie 2015, Tbilisi 2015, Erzurum 2017 i Györ 2017” (Migasiewicz, 2019, s. 15) oraz w Sarajewie 2019 i Baku 2019.

W czasie Jego kadencji Polsce udało się wydatnie poprawić pozycję sportów zimowych na świecie – potwierdzeniem tego są m.in. medale zdobyte podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver (2010), Soczi (2014) i Pyeongchang (201). Wspomniane osiągnięcia wyniosły Go do zasłużonego uznania w gronie ludzi sportu (nie tylko na arenie krajowej) ale i międzynarodowej. W 2013 roku Andrzej Kraśnicki został wybrany do Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Kieruje także pracami Grupy Roboczej Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Był członkiem Komisji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Sport i środowisko”, a obecnie zasiada w Komisji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Sport i otoczenie zawodników”. Przez Narodowe Komitety Olimpijskie Europy został wybrany do Rady Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich. Cieszy się uznaniem i niekwestionowanym autorytetem w światowym ruchu olimpijskim.  W ramach swojej pracy zawodowej, także jako prywatny przedsiębiorca, właściciel i współwłaściciel wielu firm, zawsze chętnie i bezinteresownie angażuje się w działalność Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dba o utrzymywanie bliskich i regularnych kontaktów z Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą. Służą temu m.in. liczne spotkania z polonijnymi klubami sportowymi i działającymi za granicą klubami olimpijczyka, a także organizowane co dwa lata Polonijne Sejmiki Olimpijskie PKOl oraz wspierane przez Komitet, a realizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Polonijne Igrzyska Sportowe. Od 2005 roku wszystkie funkcje związane z działalnością sportową,
z wyjątkiem stanowiska Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu, pełnił społecznie. Umożliwiała mu to, prowadzona z dużym powodzeniem, działalność biznesowa.

Andrzej Kraśnicki to człowiek niezwykle konsekwentny, o wybitnych zdolnościach koncyliacyjnych. Prof. Józef Lipiec w swojej recenzji w przewodzie o nadanie godności Doktora Honoris Causa napisał: „Andrzej Kraśnicki jest umysłem otwartym, umiejącym słuchać innych, ale też sprawnie formułującym własne stanowisko. Wysoka kultura osobista, skromność i pogoda ducha zyskują Mu poważanie i sympatię, owocującą zarówno oficjalnymi formami uznania (z wysokimi odznaczeniami państwowymi i sportowymi), jak również przyjaźnią i szacunkiem nieformalnym. Jest chętnie zapraszany i słuchany jako ekspert, doradca i wszechstronnie przygotowany, kompetentny, życzliwy przyjaciel.” (Lipiec, 2019, s. 28). Reputacja Andrzeja Kraśnickiego wsparta jest na mocnych podstawach moralnych i charakterologicznych, jako człowieka i jako znawcy sportu i jako rzetelnego, energicznego działacza.

Szanowni Państwo,

taki właśnie jest Andrzej Kraśnicki. „Znakomity organizator, rzeczywisty autorytet, wielki patriota polskiego sportu, kochający piłkę ręczną, która Go zaprowadziła na szczyty wielkich ludzi sportu. Kontynuując i rozwijając to, czego dokonali w sporcie Jego poprzednicy, sprawił, że polski sport jest w dobrej kondycji i z coraz większymi sukcesami wkracza na nowatorskie tory rozwoju, stając się prekursorem wielu najnowocześniejszych przedsięwzięć.” (Czerwiński, 2019, s. 25). Pan Andrzej Kraśnicki należy do czołowych postaci w polskim i światowym sporcie, cieszy się wyjątkowym autorytetem i prestiżem w międzynarodowym środowisku sportowym. Posiada nie tylko wiedzę, ale także wysoką kulturę osobistą i moralną, a swoją pracę traktuje jako posłannictwo. Osiągnięcia w pracy Andrzeja Kraśnickiego dostrzeżone zostały przez władze sportowe i państwowe. Odznaczony i wyróżniony został między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015), Złota odznaką Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego (1985), Diamentową Odznaką ZPRP z Wieńcem (2008), uznany został Laureatem Godła „Orła Białego” Fundacji Orła Białego. W 2018 roku, na Ukrainie został wyróżniony orderem „Przyjaźni Narodów” przez Społeczną Organizację „Mangusta”.

Na zakończenie chciałbym podkreślić symboliczną zbieżność terminu uhonorowania Nagrodą Europejskiego Klubu Biznesu Polska Prezesa Andrzeja Kraśnickiego z jubileuszem stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego (który obchodziliśmy w 2019 roku), instytucji wyróżniającej się niezmiennie wysokim zaufaniem społecznym i żywym przykładem realizacji zasad czystej gry, piękna i sprawiedliwości. Pan Andrzej Kraśnicki może być z pewnością uznany za reprezentanta tych właśnie wartości.

Prof. dr hab. Andrzej Rokita podczas wygłoszenia laudacji.

Nagrodę VICTORIA EUROPAE 2019 VICTORIA EUROPEJSKA Prezesowi Andrzejowi Kraśnickiemu wręczyli:  Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,  prof. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Kapituły nagród,  Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska i prof. Andrzej Rokita, Rektor AWF we Wrocławiu

This slideshow requires JavaScript.