Agata Janiak

Agata Janiak ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, a także studia podyplomowe z zakresu: oligofrenopedagogiki, biomechaniki w korekcji wad postawy, organizacji pomocy społecznej, ekonomii społecznej oraz zarządzania oświatą. Objęła kierownictwo Domu Dziecka w Tomisławicach w gminie Warta w województwie łódzkim w dniu 1 sierpnia 1996 r.. Od tego dnia nieprzerwanie kieruje tą placówką, z tym że od 1 stycznia 2013 r. nosi ona nazwę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

23-letnia działalność Agaty Janiak doprowadziła do indywidualizacji procesu wychowania i opieki, co przyczyniło się do lepszego zaspokojenia potrzeb wychowanków, stosowania skuteczniejszych form pomocy w przypadku deficytów rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych, nieprawidłowego funkcjonowania społecznego, braku więzi z rodzicami czy niepowodzeń szkolnych i problemów wychowawczych. Na szczególne podkreślenie zasługuje dbałość Laureatki o rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Aktywnie uczestniczy w procesie usamodzielniania wychowanków, poprzez przygotowanie ich do życia w dorosłości. Aby poprawić relacje między dziećmi a ich biologicznymi rodzicami, w kierowanej przez nią placówce wdrożony został program pracy z rodzicami, którego efektem były powroty dzieci do domów rodzinnych. Jako osoba kierująca placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz grupą zatrudnionego tam personelu, Agata Janiak jest konsekwentna w swoich wymaganiach. Uczy asertywności, odpowiedzialności dzieci za własne postępowanie, wdraża wychowanków do zasad negocjacji i mediacji, twórczego rozwiązywania konfliktów, uczy być otwartym na „konstruktywną” krytykę. Jest lubiana przez dzieci, łatwo zdobywa ich zaufanie.

Od 2000 roku jest współorganizatorem wielu akcji, których celem  jest pozyskiwanie funduszy na rzecz placówki w Tomisławicach. W związku z tym współorganizuje wystawy, aukcje prac dzieci, spotkania ze sponsorami, prelekcje dla osób związanych z placówką na temat opieki i wychowania. Poprzez te działania konto placówki jest systematycznie zasilane zarówno gotówką, jak i pomocą rzeczową. Za swoją działalność pani Agata Janiak była wielokrotnie doceniana i nagradzana. W 2009 r. otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty w Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Aż 16-krotnie w latach 2003-2018 była laureatką Nagrody Starosty Sieradzkiego. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi w 2007 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2012 r. oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2008 r.

Nagrodę PRO FUTURO 2019 DLA PRZYSZŁOŚCI Dyrektor Agacie Janiak wręczyli: Andrzej Gut – Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. Joanna Paliszkiewicz, członek Zarządu EKB Polska i  Mariusz Bądzior, Starosta Powiatu Sieradzkiego.

This slideshow requires JavaScript.