Kapituła Nagród

Przewodnicząca

Profesor dr hab. Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Członek Narodowej Rady Rozwoju
Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN             

Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN                                       

Pracownik naukowo – dydaktyczny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Sekretarz
Janusz Janicki
Dyrektor Biura Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Członkowie
Żaneta Berus
Doradca Zarządu w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo
Janusz Cieślak
Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska
Profesor dr hab.med. Marek Durlik
Kierownik Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii  Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie
Dr hab. Krzysztof Kalicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  Deutsche Bank Polska, Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego
Profesor dr hab. Jan Klimek
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli 
Profesor dr hab. Witold Modzelewski
Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Członek Narodowej Rady Rozwoju, wykładowca akademicki
Teresa Sukniewicz – Kleiber
Przedsiębiorca
Krystyna Woźniak – Trzosek
Przedsiębiorca