Szanowni Państwo!

Witam Państwa w imieniu Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

Jesteśmy ogólnokrajową organizacją gospodarczą utworzoną z inicjatywy polskich przedsiębiorców, zrzeszającą przedstawicieli biznesu, nauki, kultury, a także dyplomacji i sportu.

Celem naszej organizacji jest popieranie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu. Misją naszego stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotyczyć mogą kondycji ekonomicznej firm oraz wspieranie procesów integracji gospodarczej krajów europejskich.

Jesteśmy Klubem ludzi, którzy osiągnęli sukces zawodowy, mających ambicję aktywnego udziału w inspirowaniu i kształtowaniu rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzeniu lepszych warunków jej prowadzenia.

Integralną częścią naszego programu jest propagowanie zasad etycznych w działalności gospodarczej. Wspieramy działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności menadżerskich.

Realizując cele statutowe współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi. Tworzymy forum nawiązywania współpracy biznesowej, a także dyskusji nad problemami polskiej i europejskiej gospodarki, wymiany informacji gospodarczej, naukowej i legislacyjnej.

Kierujemy się zasadami wzajemnego poszanowania i pomocy w celu wszechstronnego rozwoju firm będących członkami naszego Klubu. Promujemy firmy i ludzi przedsiębiorczych, którzy osiągnęli sukcesy w kraju i zagranicą przyznając im nagrody i wyróżnienia klubowe.

Od członków naszej organizacji oczekujemy współpracy w celu budowy prestiżu, siły i wysokiej pozycji naszego środowiska w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Serdecznie zapraszam do współpracy, pod hasłem przedsiębiorczość – współpraca – sukces.

PREZES
Janusz Cieślak