Działalność Klubowa

1. Organizacja przedsięwzięć klubowych:

 • spotkania tematyczne i koleżeńskie członków klubu;
 • spotkania z  osobistościami życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego;
 • konferencje i fora gospodarcze;
 • wizyty zagraniczne i misje gospodarcze.

2.  Edukacja oraz działalność naukowa:

 • wyrażanie opinii w kluczowych tematach gospodarczych, naukowych i społecznych związanych z tematyką działalności klubu;
 • wspieranie kształcenia kadr  kierowniczych;
 • organizacja szkoleń, sympozjów i seminariów;
 • pozyskiwanie stypendiów dla wybitnych studentów i pracowników naukowych;
 • promowanie badan naukowych.

3. Działalność wspierająca członków klubu:

 • reprezentowanie interesów członków klubu przed przedstawicielami władz krajowych i zagranicznych oraz organizacjami gospodarczymi;
 • opiniowanie przygotowywanych aktów prawnych.

4. Wymiana informacji gospodarczych i  prawnych:

 • giełda kontaktów, kooperacji, zamówień i zleceń;
 • organizacja  wystaw, targów oraz spotkań gospodarczych;
 • udostępnianie informacji na temat obowiązujących oraz będących w przygotowaniu przepisów prawnych krajowych oraz Unii Europejskiej.

5. Pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej:

 • dobór  programów;
 • wyszukiwanie partnerów;
 • organizowanie szkoleń w zakresie  wnioskowania, prowadzenia i rozliczania projektów;
 •   przygotowywanie wniosków i pilotowanie projektów.

6.  Promocja firm:

 • prowadzenie działań PR;
 • organizowanie prezentacji firmy oraz/lub jej produktów.

7. Wspieranie promocji na rynkach zagranicznych:

 • analiza rynku;
 • organizowanie misji handlowych i gospodarczych;
 • opracowanie strategii  rozwoju firmy w kontekście działalności na danym rynku zagranicznym;
 • pomoc w utworzeniu przedstawicielstwa lub nowej firmy w  wybranym kraju;
 • pilotowanie projektów.

8. Nagrody klubowe:

 • odznaczanie osób  i firm odnoszących sukces w wyniku swojej innowacyjności, strategii, rzetelności oraz zaangażowania gospodarczego i społecznego.

9.Usługi  świadczone  członkom klubu:

 • doradztwo gospodarcze i finansowe;
 • przeprowadzanie  ekspertyz i opiniowanie;
 • pomoc mediacyjna;
 • interwencje na rzecz członków  klubu;
 • organizowanie indywidualnych spotkań firmowych oraz ich kompleksowa obsługa;
 • udostępnianie pomieszczeń klubowych

10. Działalność  charytatywna:

 • organizacja bezpośredniej pomocy dla organizacji i osób  szczególnie potrzebujących;
 • promocja idei, postaw oraz osób związanych z działalnością charytatywną;
 • organizacja przedsięwzięć charytatywnych.