Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

NAGRODY EUROPEJSKIEGO KLUBU BIZNESU POLSKA 2015 r.

 

Piekne_statuetki

Nagroda główna

„VICTORIA EUROPAE” (VICTORIA EUROPEJSKA)

Pan Profesor JERZY BUZEK, Poseł do Parlamentu Europejskiego „w uznaniu wieloletnich działań na rzecz umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz budowania solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy‘.

Prof. J. Buzek

Profesor Jerzy Buzek doskonale rozumie interes wspólnoty europejskiej oraz interes i miejsce Polski w tej wspólnocie. Doskonale rozumie istotę pojęcia europejskości. Jego niespożyta energia znalazła ujście w Parlamencie Europejskim, do którego został wybrany w 2004 r. najlepszym w Polsce wynikiem. Zaangażował się w prace licznych parlamentarnych Komisji: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Przeciwdziałania Zmianom Klimatu. Należał również do następujących delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisja Współpracy Parlamentarnej UE- Ukraina, Delegacja stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN. 14 lipca 2009r. został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, zdobywając 555 z 644 oddanych ważnych głosów – było to największe poparcie, jakie uzyskał przewodniczący PE od 1979 r., czyli od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich. Został pierwszym przewodniczącym pochodzącym z nowych państw członkowskich Unii. W przemówieniu programowym jako priorytety swojego mandatu przedstawił: promowanie idei europejskiej wspólnoty energetycznej, promocję demokracji i obronę praw człowieka, wzmacnianie współpracy z sąsiadami UE na wschodzie i na południu Europy, zwiększenie roli UE w wielobiegunowym świecie, wieloletni budżet UE na miarę potrzeb i ambicji rozszerzonej Unii, przygotowanie Parlamentu Europejskiego do odgrywania większej roli po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Zastąpił na tym miejscu niemieckiego Chrześcijańskiego Demokratę – Hans-Gert Pötteringa – a funkcję sprawował do 17 stycznia 2012 roku. Z właściwą sobie skromnością swój triumf skomentował następująco: „traktuję ten wybór jako wyraz hołdu dla milionów obywateli naszych krajów, którzy nie poddali się reżimowi”. Obecnie jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 001

„ENTREPRENEUR  MAGNUS” (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA)

Pan dr hab. inż HERBERT WIRTH, Prezes KGHM Polska Miedź S.A. „za profesjonalizm, kreatywność, odważne i dynamiczne kierowanie polską strategiczna spółką o globalnym zasięgu”.

Pan Herbert Wirth z Nagrodą Europejskiego Klubu Biznesu Polska ENTREPRENEUR MAGNUS (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA).

Pan Herbert Wirth polski inżynier, geolog, menedżer, doktor habilitowany nauk technicznych, od 2009 r. prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – spółki strategicznej, jednej z największych polskich spółek skarbu państwa, jednego z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Z KGHM Leureat zawodowo związany jest od 1998 r.

W 2012 r. dzięki aktywnej ekspansji Spółka dołączyła do grona globalnych producentów miedzi. W 2014 roku uruchomiony został światowej klasy projekt Sierra Gorda, w wyniku którego całkowita baza zasobowa KGHM wzrosła o 12 mln ton miedzi, tj. ponad 40%. Rozwój oraz wdrożenie nowych technologii czyni z KGHM globalnego lidera wytyczającego kierunki rozwoju branży.
KGHM pozostaje ważnym partnerem regionu generując 40% lokalnych podatków oraz zatrudniając bezpośrednio blisko 40 tys. osób. Licząc zatrudnienie w przedsiębiorstwach kooperujących z KGHM można przyjąć, że Polska Miedź zapewnia utrzymanie dla ponad 100 tysięcy osób.
Zarządzany przez Laureata KGHM wprowadził zarządzanie przez cele oraz opracował szereg programów promujących transfer wiedzy oraz rozwój talentu w firmie.
Nowa strategia KGHM będzie się opierać na trzech filarach: – Rozwój bazy zasobowej (szeroki program eksploracji w Polsce i na świecie oraz potencjalnie dalsze akwizycje aktywów przedprodukcyjnych) – Rozwój aktywów (program inwestycyjny w posiadane projekty o wartości 27 mld PLN do 2020 roku) – Optymalizacja produkcji (obniżenie kosztu produkcji C1 dla Grupy Kapitałowej o około 10% do 2020 roku); Równocześnie KGHM rozwija innowacyjne technologie w obszarach wydobycia i przeróbki rud metali, które przełożą się na trwałą przewagę konkurencyjną i wzrost wartości firmy w długim terminie.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 002

Pan WOJCIECH KUŚPIK, Prezes Zarządu Grupy PTWP SA. (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości) „za stworzenie innowacyjnych, specjalistycznych i zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, mających fundamentalny wpływ na rozwój gospodarczy Polski”.

W. Kuśpik

Pan Prezes Wojciech Kuśpik kieruje Grupą PTWP SA., która zajmuje się wydawaniem specjalistycznych pism oraz portali internetowych w segmencie mediów specjalistycznych. Koncentruje się na wybranych obszarach tematycznych obejmujących: przemysł i gospodarkę (miesięcznik gospodarczy Nowy Przemysł, wnp.pl), rynek nieruchomości (propertynews.pl), FMCG (magazyn Rynek Spożywczy, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl), rolnictwo (miesięcznik Farmer, farmer.pl, gieldarolna.pl), medycynę i farmację (miesięcznik Rynek Zdrowia, rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl, infodent24.pl), samorządy i gospodarkę komunalną (portalsamorzadowy.pl) oraz HR (pulsHR.pl).
Grupa PTWP i należące do niej portale to kilkadziesiąt rozbudowanych serwisów branżowych, ponad 50 serwisów tematycznych, kilkaset tysięcy aktualnych ofert i ogłoszeń w kilku kategoriach, ponad 155 tysięcy odbiorców codziennych newsletterów i alertów, ponad 5 milionów newsletterów wysyłanych w każdym miesiącu, 10 tysięcy informacji i blisko 9 milionów odsłon co miesiąc. Portale Grupy PTWP odwiedza co miesiąc blisko 1,5 miliona użytkowników.
Prezes Kuśpik zarządza firmą od samego początku, pełniąc jednocześnie funkcję redaktora naczelnego Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu www.wnp.pl, a także wydawcy pozostałych portali i czasopism. Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej i najbardziej prestiżowej imprezy biznesowej w Europie Środkowej z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. Tematyka Kongresu obejmuje kwestie najbardziej istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy: polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, perspektywy sektora finansowego i bankowego, wyzwania stojące przed krajami Unii Europejskiej.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 005

„BENE MERITUS”  (DOBRZE ZASŁUŻONY)

Pani MARIA JOLANTA BATYCKA – WĄSIK, Wójt Gminy Lesznowola „za profesjonalizm i odważną wizję rozwoju Gminy Lesznowola jako nowoczesnej oraz przyjaznej mieszkańcom Gminy XXI wieku”.

45

Laureatka od pięciu kadencji jest Wójtem Gminy Lesznowola, kandydując z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Marii Jolanty Batyckiej- Wąsik. W ostatnich wyborach w 2014 r. otrzymała około 80% oddanych głosów. 6 razy wybierana najlepszym wójtem w kraju, 3 razy wybierana najlepszym samorządowcem w kraju, wielokrotny Wójt Roku, Kobieta Sukcesu 2011, Europejczyk Roku 2011, Menager Roku 2011, VIP Biznesu 2013, Businesswoman Roku 2013, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Cieszy się ogromnym szacunkiem i zaufaniem mieszkańców. Dba o wszechstronny i zrównoważony rozwój Gminy Lesznowola w tym bazy dydaktyczno – sportowej i rekreacyjnej, dróg strategicznych i gminnych oraz o wysoki standard usług świadczonych przez gminę, a także inspiruje aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 009

Pani Prof. dr hab. nauk medycznych GRAŻYNA RYDZEWSKA „za wybitne osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój polskiej gastroenterologii”.

Prof. G. Rydzewska

Pani Profesor kieruje Kliniką Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MWS w Warszawie od 1998 r., jest także zastępcą dyrektora ds. lecznictwa tego szpitala. Wieloletni konsultant krajowy ds. gastroenterologii. Znana jest ze swojego zaangażowania w działania na rzecz pacjentów ze schorzeniami zapalnymi jelit. Stworzyła Krajowy Rejestr osób chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna, z jej inicjatywy powstała jedyna w Polsce poradnia leczenia chorób zapalnych jelit, którą prowadzi. Jest prezesem Polskiego Klubu Trzustkowego, prowadzi stronę www.elitarni.com.pl, jest redaktorem naczelnym Przeglądu Gastroenterologicznego. Prof. Grażyna Rydzewska została laureatką ogłoszonego przez Portale Medyczne konkursu Kobiety Medycyny 2014 zdobywając najwięcej głosów.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 008

Pan Redaktor PRZEMYSŁAW TALKOWSKI „za odwagę i rzetelność informacji  oraz wytrwałą pracę na rzecz przejrzystości życia gospodarczego, obrony dobrego imienia polskich przedsiębiorców i inicjowania zmian w polskim prawie”.

58

Dziennikarz i prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany z TV Biznes i Polsat News od początku istnienia tych kanałów telewizyjnych. Prowadzi program „Państwo w Państwie” na antenie telewizji Polsat oraz autorski program „Nie daj się fiskusowi”. Magazyn „Państwo w Państwie” jako jedyny w Polsce piętnuje przypadki nadużywania prawa, nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca i państwo – obywatel. Program ujawnia patologie, piętnują nieuczciwych urzędników i upomina się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Pokazuje historie ludzi, którzy od lat zmagają się z urzędniczymi nieprawidłowościami: samowolą, niekompetencją, nadużyciami i patologiami, których skutkiem są bankructwa przedsiębiorstw, osobiste tragedie ludzkie, utrata pracy, wykluczenie.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 007

Pan ANDRZEJ STREJLAU „za szczególne osiągnięcia  w pracy trenerskiej oraz wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiej piłki nożnej”.

A.Strejlau

Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Pan Andrzej Strejlau to jeden z najbardziej cenionych szkoleniowców i znawców futbolu, niekwestionowany autorytet wśród trenerów. Kierujący się zawsze zasadą rzetelności, przejrzystości i uczciwość w sporcie. Pełnił wiele funkcji w PZPN, m.in. przewodniczącego Kolegium Sędziów, szefa wydziału szkolenia oraz rzecznika prasowego. Był również prezesem Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej. Jako trener pracował także w klubach zagranicznych – w Islandii (Fram Reykjavik), Grecji (AE Larisa) oraz w Chinach (Szanghaj Shenhua). Absolwent stołecznej AWF, w młodości uprawiał w warszawskich klubach piłkę nożną i ręczną.
Wielki pasjonat futbolu, od lat ceniony komentator i ekspert w różnych stacjach telewizyjnych.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 004

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO „za  szczególny wkład w upowszechnianie bohaterstwa ludności Warszawy podczas Powstania Warszawskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków”.

Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum historyczne utworzone w 1983 jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego. Zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Stanowi hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.
Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziło ponad 30 tys. eksponatów. Przez pierwsze 10 lat działalności odwiedziło je ponad 4,6 mln osób.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 006

ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny „za wybitne i wieloletnie osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury ludowej w kraju i zagranicą”.

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – to jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych, założony 1 lipca 1953 przez Stanisława Hadynę oraz Elwirę Kamińską. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni i tańce wszystkich polskich regionów oraz opery, oratoria i muzyka sakralna. Zespół „Śląsk” spełnia również rolę kulturotwórczą, m.in. poprzez realizację utworzonego w 2010 projektu Śląski Ogród Sztuk, którego intencją jest utworzenie w siedzibie zespołu aktywnego centrum kulturowego. Przez okres swojej działalności Zespół występował we wszystkich zakątkach świata promując Polskę i kulturę polską.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 003

„SIGNUM TEMPORIS” (ZNAK CZASU)

Pan Profesor dr hab. inż. ZDZISŁAW NOWAKOWSKI, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji znanej pod nazwa „Dobra Uczelnia” „za innowacyjność działania oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju szkolnictwa wyższego”.

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie prof. ndzw. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski.

Laureat od wielu lat angażuje się w pracę naukową biorąc udział w licznych projektach badawczych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych w tym 7 książek z dziedziny informatyki , telekomunikacji, ekonomii, zarządzania, administracji, nauk politycznych oraz bezpieczeństwa państwa. Pod jego kierunkiem uczelnia stale poszerza i udoskonala swoją ofertę, wprowadzając nowe kierunki i specjalności w tym cykl debat interaktywnych „EDUKACJA DLA NOWEJ GOSPODARKI” oraz warsztaty dziennikarskie, logistyczne i z zakresu bezpieczeństwa. Uczelnia pod skrzydłami edukacyjnymi ma kilkanaście szkół patronackich z całego Mazowsza.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 012

Pan ANDRZEJ SIEZIENIEWSKI, Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. „za wieloletnie osiągnięcia w pracy publicystyczno- dziennikarskiej  oraz w realizacji misji społecznej polskiego radia”.

A.Siezieniewski

Laureat jest związany z Polskim Radiem od 1972 roku i przeszedł wszystkie szczeble kariery dziennikarskiej. Kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje wszystkie dziedziny pracy Spółki, sprawuje nadzór nad realizacją strategii rozwoju, a także strategii programowej Polskiego Radia. Jest pierwszym reprezentantem polskich mediów w Zarządzie Europejskiej Unii Nadawców – największej na świecie organizacji skupiającej nadawców radiowych i telewizyjnych. Pełni również funkcje Wiceprezydenta Europejskiego Zgromadzenia Interesów Gospodarczych Euranet Plus – radiowej organizacji skupiającej nadawców z całej Europy i działającej na rzecz integracji europejskiej.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 011

 „PRO  FUTURO” (DLA PRZYSZŁOŚCI) 

Firma rodzinna „PINUS J and M SMOLARCZYK” „za ekspansję zagraniczną polskiej marki produkującej drewniane okna, drzwi i ogrody zimowe  oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju własnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych”.

Firma powstała w 1991 roku. Produkuje wyłącznie na zamówienia, a podstawą jej sukcesów na rynku krajowym oraz rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych są dostosowane do indywidualnych potrzeb nietypowe rozwiązania, nowoczesne linie produkcyjne, sprawdzone technologie i kilkuset osobowa doświadczona załoga. Dla odbiorców w Wielkiej Brytanii i Irlandii Firma wykonuje tradycyjne angielskie okna typu sash-window.

Wysoka jakość świadczonych usług w zakresie doradztwa oraz realizacji nietypowych rozwiązań sprawia, iż niezmiennie od ponad 24 lat firma cieszy się rosnącym zaufaniem i zadowoleniem klientów, które są najlepszymi wyznacznikami osiągniętego sukcesu.
Sukces okien i drzwi firmy PINUS to wynik konsekwentnego działania Zarządu firmy od pierwszej chwili jej istnienia, to wynik wysiłku zespołu konstrukcyjnego zamierzającego do stałego podnoszenia jakości wyrobów. To ciągle poszukiwanie nowych, coraz lepszych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. To dbałość o detal, o każdy szczegół, wynajdywanie coraz doskonalszych materiałów, pilne obserwowanie światowych trendów. To systematyczne rozwijanie sieci handlowej, współpraca z architektami, podążanie za coraz bardziej wyszukanymi potrzebami Klienta. Główny element przewagi konkurencyjnej firmy PINUS to myśl techniczna i własna konstrukcja.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 010

Firma rodzinna „MARCHEWKA®” „za wyznaczanie nowych standardów w architekturze wnętrz oraz zdobywanie światowych rynków dla wysokiej jakości drewnianych schodów, podłóg i wnętrz produkowanych w Polsce”.

Logo March.

S.Marchewka

Firma istnieje od 1987 i zatrudnia obecnie 110 osób. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klienta w zakresie projektowania i wykonania wnętrz w drewnie. Oferując schody i podłogi oraz chcąc spełnić oczekiwania klientów, firma Marchewka stawia sobie i swoim pracownikom wysokie wymagania oraz nieustannie wyznacza nowe cele i zadania. Łącząc sztukę użytkową schodów z naturalnymi walorami wnętrza, kreuje unikalną przestrzeń, a indywidualna realizacja każdego projektu, sprawia, że stają się one niepowtarzalnym meblem użytkowym. Dopełnieniem tak zaprojektowanych schodów jest oryginalna podłoga, która doskonale podkreśla charakter i dodatkowo eksponuje ich piękno. Dbając o jakość materiałów i precyzję wykonania firma Marchewka stawia sobie za cel sukcesy oraz rozpoznawalność na europejskim i światowym rynku. Dokłada wszelkich starań, by wyroby, scalała kunsztowna forma, elegancja i funkcjonalność, by ich jakość przekładała się na uznanie polskich oraz zagranicznych Klientów.

Certyfikaty Nagród EKB Polska 2015 013