Kapituła Nagród

Przewodnicząca
Profesor dr hab. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Członek Narodowej Rady Rozwoju
Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

Sekretarz
Janusz Janicki
Dyrektor Biura Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Członkowie
Żaneta Berus
Przedsiębiorca
Janusz Cieślak
Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska
Profesor dr hab.med. Marek Durlik
Kierownik Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii  Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie
Dr hab. Krzysztof Kalicki
Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska
Profesor dr hab. Jan Klimek
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli 
Profesor dr hab. Adam Koseski 
Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
Profesor dr hab. Witold Modzelewski
Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Członek Narodowej Rady Rozwoju, wykładowca akademicki
Andrzej Siezieniewski
Członek Zarządu PKiN
Teresa Sukniewicz – Kleiber
Przedsiębiorca
Krystyna Woźniak – Trzosek
Prezes Zarządu – Redaktor Naczelna Magazynu „Polish Market”