Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.

Główną dziedziną działalności Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.  jest profesjonalne zarządzanie nieruchomościami. W ramach tej działalności oferujemy:

 • pełny zarząd nieruchomości,
 • kompleksową obsługę techniczną budynków,
 • administrowanie nieruchomościami,
 • zarządzanie umowami najmu i umowami na dostawą mediów,
 • utrzymanie czystości i pielęgnację obiektów zielonych.

Taki zakres usług zapewnia naszym klientom poprawę ekonomiki i ogranicza do minimum konieczność zajmowania się sprawami nieruchomości przez jej właściciela.

Ponadto realizujemy:

 • inwestycje budowlane, modernizacje i drobne remonty,
 • kontrole inwestycji
 • techniczną ochronę mienia
 • audyty energetyczne
 • okresowe  kontrole budowlane
 • obrót nieruchomościami
 • inwentaryzację środków trwałych

Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Niekłańska 35
03-924 Warszawa
Tel. 22 518 88 00
Fax 22 518 88 02
sekretariat@pzn.com.pl
www.pzn.com.pl