Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Laudacja z okazji przyznania

Nagrody Głównej

VICTORIA EUROPAE 2019 VICTORIA EUROPEJSKA

dla

Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

wygłoszona przez

Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Szanowni Państwo,

mam dzisiaj ogromny zaszczyt i wspaniałą przyjemność wygłosić laudację z okazji przyznania Głównej Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska  VICTORIA EUROPAE 2019 VICTORIA EUROPEJSKA dla wyjątkowego przedsięwzięcia. Inicjatywa ta  stanowi najważniejsze w Polsce wydarzenie  gospodarcze dedykowane wprost sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.

W Polsce mamy 2.700.000 podmiotów gospodarczych, z czego tylko 5% to są duże firmy, a 95% to właśnie małe i średnie. Duże firmy zatrudniają 20% pracowników, a MiŚ – 80%. Duże firmy wypracowują 40% PKB, natomiast 60% wypracowują małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzone przez Polaków, którzy biorą los we własne ręce –  to są bohaterowie polskiej gospodarki.

Żyjemy w czwartej rewolucji przemysłowej. Mamy ogromną konkurencję i mamy globalizm. O ile duże spółki mogą reagować na te zmieniające się czynniki, bowiem dysponują ogromnymi środkami, to małe, gdyby były pozbawione pomocy nie mogłyby się bronić, czy też dobrze wchodzić w cały proces gospodarczy.

Jednym z takich instrumentów jest przedsięwzięcie, którego idea powstała w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jego pomysłodawcą jest Tadeusz Donocik, założyciel i wieloletni Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, a obecnie jej Honorowy Prezes. Wydarzenie, które od blisko dekady integruje środowisko małych i średnich przedsiębiorców, stwarzając im coroczną płaszczyznę do wielu merytorycznych debat i dyskusji oraz wymiany doświadczeń także z przedstawicielami sektora dużych firm,  świata nauki, otoczenia biznesu, władz szczebla rządowego i samorządowego.  Przedsięwzięcie jest doskonałą okazją do refleksji na temat zaangażowania firm w budowę polskiej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności oraz rozważań na temat  m.in. współpracy nauki z biznesem, dostępu do kapitału, kształcenia kadr, stanowienia prawa przyjaznego przedsiębiorcy, aktualnych trendów i  kierunków rozwoju w wielu obszarach przedsiębiorczości. Liczba 8 tys. uczestników w 2019r. mówi sama za siebie.

Dzięki szerokiemu spektrum poruszanej tematyki oraz wieloaspektowemu podejściu do problemów przedsiębiorców, wydarzenie skutecznie przyczynia się do poszukiwania rozwiązań wspomagających działalność małych i średnich firm, oferuje kompendium wiedzy biznesowej oraz  rozwija relacje  gospodarcze krajowe i zagraniczne. Udział w przedsięwzięciu jest nieodpłatny, co ułatwia uczestnictwo szerokiemu gronu przedsiębiorców.

Przedsięwzięcie organizowane w samym sercu Górnego Śląska, w istotny sposób wpisuje się w proces promocji Polski w Europie i w świecie. Uczestniczą w nim liczne delegacje zagraniczne z udziałem europejskich komisarzy, ekspertów i przedsiębiorców. Inicjatywa ta ma już ugruntowaną i wciąż rosnącą z roku na rok  pozycję w kraju i zagranicą.

Szanowni Państwo,

Nagroda VICTORIA EUROPAE 2019 VICTORIA EUROPEJSKA jest przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom, organizacjom społecznym, inicjatywom i przedsięwzięciom, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.  W tym roku Nagroda – zgodnie z decyzją Kapituły – została przyznana właśnie za „znaczący wkład w proces umacniania pozycji  Polski w Unii Europejskiej oraz wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”. Wierzę głęboko, że zwycięzca Nagrody doskonale wpisuje się w ten kanon i stanowi kwintesencję otwartości zarówno na małych i średnich przedsiębiorców, jak również na nowoczesność w wydaniu europejskim i światowym.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze powyższe, miło mi poinformować, że tegoroczną nagrodę główną Europejskiego Klubu Biznesu Polska VICTORIA EUROPAE 2019 VICTORIA EUROPEJSKA otrzymuje Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dziesiąty jubileuszowy Kongres, który objąłem honorowym patronatem  odbędzie się w dniach 14 – 16 października 2020 r. w Katowicach. Już dziś Państwa serdecznie zapraszam do udziału, bo naprawdę warto!

Jestem przekonany, że przedsięwzięcie jak najbardziej zasługuje na wyróżnienie Nagrodą Główną Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Dziękuje Panie Prezesie i Kapituło Nagród. Takie inicjatywy należy pokazywać i nagradzać. Należy się zrzeszać, bo tylko razem osiągniemy sukces!

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adam Abramowicz

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podczas wygłaszania laudacji.

Nagrodę VICTORIA EUROPAE 2019  VICTORIA EUROPEJSKA dla Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbiera Prezes Tomasz Zjawiony, a wręczają:  Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, prof. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Kapituły Nagród i  Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska.

This slideshow requires JavaScript.