Spotkanie w Sejmie RP.

W dniu 29 czerwca br. Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak spotkał się w Sejmie z Marszałkiem Seniorem Kornelem Morawieckim, przewodniczącym partii Wolni i Solidarni. Tematem spotkania było bliższe zaznajomienie Marszałka z działalnością Stowarzyszenia oraz przekazanie ostatniego wydawnictwa Europejskiego Klubu Biznesu Polska.  Z przyjemnością informujemy, że ocena działalności Klubu znalazła wyraz w dedykacji Marszałka Seniora zamieszczonej w książce zatytułowanej „Autobiografia”.