Dobra Uczelnia – Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.

Logo Dobra Uczelnia

Jesteśmy Uczelnią, która na rynku warszawskim działa już ponad 16 lat. Powstała w 1999 roku i od początku stawiała na jakość w kształceniu studentów. Dziś nasza Uczelnia to dwa Wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Administracji, kształci na studiach I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji oferujemy studia inżynierskie I stopnia.

Kierunki studiów:

ADMINISTRACJA -link do kierunku na stronie: 
http://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-administracja

LOGISTYKA link do kierunku na stronie: http://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-logistyka

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE link do kierunku na stronie :
http://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-bezpieczenstwo-narodowe

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE link do kierunku na stronie:
http://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-bezpieczenstwo-wewnetrzne

INFORMATYKA link do kierunku na stronie
http://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-informatyka

PRAWO GOSPODARCZE link do kierunku na stronie – http://www.dobrauczelnia.pl/kierunki-studia/prawo-gospodarcze

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA link do kierunku na stronie
http://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna

ZARZĄDZANIE I INZYNIERIA PRODUKCJI link do kierunku na stronie :
http://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji

Studia podyplomowe, szkolenia i warsztaty.

Mając na uwadze potrzeby wynikające ze sprostania nowym sytuacjom społecznym i gospodarczym, a także wymaganiom Unii Europejskiej, proponujemy bogatą ofertę dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Najnowsze to:

Warsztaty i projekty UE – link do kierunku na stronie – http://www.dobrauczelnia.pl/kursy-podyplomowe/warsztaty-i-projekty-ue

Akademia Pracodawców RP – – link do kierunku na stronie
http://www.dobrauczelnia.pl/kursy-podyplomowe/pracodawcy-rp

Dobra Uczelnia coraz częściej oceniana jest jako jedna z najlepszych szkół w Polsce. Świadczyć mogą o tym m.in. wyniki rankingu Newsweeka, gdzie zostaliśmy uznani za szóstą uczelnię ekonomiczną w kraju (ranking)

• Rektorem Uczelni jest prof. WSIZiA prof. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski

• W naszej Uczelni studiuje blisko 2 tysiące osób

• Szkołę ukończyło już ponad 3 tysiące absolwentów

• W naszej ofercie znajduje się 7 kierunków studiów i aż 40 specjalności

• Dobra Uczelnia posiada dwa kierunki II stopnia (magisterskie) –
Administrację (od 2004 r.) oraz Bezpieczeństwo narodowe (od 2011 r.)

• Uczelnia posiada świetnie wyposażone sale do języków obcych, przestronne sale wykładowe. Studenci mają do dyspozycji kilka laboratoriów, w których znajduje się ponad 250 komputerów.

• W Dobrej Uczelni wykładają wybitni naukowcy oraz praktycy mający osiągnięcia w swoich dziedzinach w kraju i za granicą.

• Uczelnia posiada własne studio radiowe i telewizyjne oraz prowadzi internetowe Radio DobraUczelnia.

• Uczelnia mieści się w jednej z najpiękniejszych dzielnic Warszawy – na Saskiej Kępie, przy ul. Meksykańskiej 6.

Jesteśmy otwarci na współpracę w różnego rodzaju wspólnych projektach i przedsięwzięciach, kierując się zasadą, że ludzie są najważniejszym kapitałem firmy, który stanowi o jej sukcesie.

ADRES UCZELNI:

ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
tel. 22 616 15 27
www.dobrauczelnia.pl