Komisje Problemowe

KOMISJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA

 1. Czesław Gołębiowski – Przewodniczący
 2. Andrzej Gluza
 3. Jerzy Smolarczyk
 4. Włodzimierz Tyszko
 5. Elżbieta Iwaszko – Sekretarz Komisji

KOMISJA ORGANIZACYJNA

 1. Krzysztof Walendziewski – Przewodniczący
 2. Andrzej Malaga
 3. Janusz Janicki
 4. Justyna Górska – Sekretarz Komisji

KOMISJA ZAGRANICZNA

 1. Prof. dr hab.  Joanna Olga Paliszkiewicz  – Przewodnicząca
 2. Beata Drzazga
 3. Magdalena Kapusta
 4. Agnieszka Moroń
 5. Małgorzata Rokosz – Sekretarz Komisji

KOMISJA PROMOCJI I NAGRÓD

 1. Beata Drzazga – Przewodnicząca
 2. Jolanta Batycka – Wąsik
 3. Jacek Ragus